Door Health Base op 02 februari 2017
  • Medicatiebewaking
  • Maatwerk

Nieuwe interactie cumarines en corticosteroïden

De interactie (IA) 474 cumarines-corticosteroïden is aan de Medicatiebewaking toegevoegd. Hierin worden cumarines en corticosteroïden (systemisch) bewaakt.

INR boven streefgebied

De reden voor het toevoegen van deze bewaking, is dat de Federatie Nederlandse Trombosediensten (FNT) de combinatie van cumarines en corticosteroïden heeft aangeduid als interactie. Verschillende onderzoeken laten een verband zien tussen de inname van corticosteroïden en een INR boven het streefgebied.

Mechanisme

Het mechanisme van deze interactie is nog onduidelijk. Mogelijk beïnvloeden corticosteroïden de bloedstolling waardoor ze het effect van cumarines tegengaan. Ook kunnen corticosteroïden het metabolisme van cumarines remmen. Hierdoor neemt de bloedingsneiging juist toe. 

Advies

Is een cumarine in gebruik? Meld dan het starten van een corticosteroïd bij de trombosedienst. Daarnaast moet de patiënt geïnstrueerd worden om het stoppen van het corticosteroïd te melden aan de trombosedienst. 

Meer informatie

Voor meer informatie, zie de ‘Standaard afhandeling cumarine (VKA)-interacties’ van de FNT. Deze standaard is een tabel die is samengesteld in samenwerking tussen de Federatie van Nederlandse Trombosediensten (FNT) en de Koninklijke Maatschappij ter bevordering der Pharmacie en Health Base.

  • Leonie Bogaard Apotheker
  • Sander Borgsteede Apotheker
  • Vesna Eimermann Apotheker
  • Marleen Olthoff Apotheker
  • Kim Loan Pham Apotheker Medicatiebewaking
  • Justine van Tongeren Apotheker
  • Kayan Tsoi Apotheker
  • Marijn Zeemeijer Apotheker

Heeft u een vraag over deze Update?

Neem contact op
Delen via