Han Beekwilder op16 februari 2017
 • Zorgbegeleiding en zorgregistratie

Wijzigingen diagnostische bepalingen in maart

Health Base voegt weer diverse nieuwe diagnostische elementen toe aan het diagnostisch dossier in Medicom. Een belangrijke wijziging is de registratie van de hoofdbehandelaar en de deelname aan ketenzorg. 
Het gaat om wijzigingen naar aanleiding van het uitkomen van de NHG-Tabel 45, Diagnostische Bepalingen, versie 26. In deze versie zijn 80 nieuwe en 45 gewijzigde bepalingen opgenomen. De wijzigingen gaan in op 7 maart 2017.

Belangrijke wijzigingen

 • De uitslagbepalingen van de leukocytendifferentiatie zijn geactualiseerd voor het gebruik van de absolute bepalingen (naast de ‘oude’ percentage bepalingen).
 • De groep antistofbepalingen voor allergenen is flink uitgebreid.
 • Er zijn diverse nieuwe geneesmiddelspiegels toegevoegd.
 • Er zijn 9 ‘Point-of-care’ bepalingen toegevoegd.
 • De registratie van hoofdbehandelaar, controlebeleid en behandeling via ketenzorg voor 15 chronische aandoeningen is gewijzigd.

Registratie hoofdbehandelaar en ketenzorg

De huidige registratie van hoofdbehandelaar en de deelname aan de ketenzorg gaat veranderen. De zorggroepen bepalen zelf wanneer deze verandering in gaat. De protocollen in Medicom worden al wel voorbereid op de verandering. Health Base zorgt dat er in deze protocollen een overgangsperiode komt. Er zijn tot nu toe per (chronische) aandoening 3 bepalingen:

 • hoofdbehandelaar
 • controlebeleid
 • reden geen geregelde zorg (voor diabetes, CVRM, Astma en COPD heten deze elementen ‘reden geen programmatische zorg’)

Nieuwe werkwijze hoofdbehandelaar en ketenzorg

Met de nieuwe versie is het mogelijk voor 15 aandoeningen vast te leggen wie de hoofdbehandelaar is en of de patiënt deelneemt aan een ketenzorg. Het officiële registratie advies is als volgt:

 • registreer de ‘hoofdbehandelaar’.
 • als de praktijk voor de aandoening een ketenzorg aanbod heeft, registreert u ‘deelname ketenzorgprogramma’.
 • als de patiënt niet deelneemt aan het ketenzorgprogramma, registreert u ‘reden geen ketenzorg’.

Naast deze registratie kunt u ook nog het controlebeleid vastleggen. Hiermee registreert u alleen nog maar hoe vaak iemand op controle komt. Deze bepaling heeft geen invloed meer op overzichten van deelname aan ketenzorg. Deze bepaling kan zowel binnen ketenzorg als binnen individuele zorg worden gebruikt.

Geen vervallen elementen

Er zijn ook in deze versie géén bepalingen vervallen.

 • Han Beekwilder Huisarts
 • Loes zûm Grotenhof Farmakundige
 • Gerrianne Mensink Apotheker
 • Marten Niessink Huisarts

Heeft u een vraag over deze Update?

Neem contact op
Delen via