Door Health Base op 30 januari 2017
 • Medicatiebewaking
 • Pharmacom
 • Medicom

Aanpassing doseringsadvies metformine bij ernstig verminderde nierfunctie

De adviezen voor de metforminedosering bij ernstig verminderde nierfunctie (creatinineklaring 10-30 ml/min) zijn aangepast. Het advies is nu om bij ernstig verminderde nierfunctie maximaal 500 mg metformine per dag te geven. Deze adviezen staan per 1 februari in de Medicatiebewaking van Pharmacom en Medicom.

Het advies voor de startdosering bij matig verminderde nierfunctie (creatinineklaring 30-50 ml/min) is gelijk gebleven, namelijk maximaal 500 mg metformine tweemaal daags. Daarna mag de dosering verhoogd worden, afhankelijk van het effect.

Behandeling patiënten diabetes mellitus type II

Metformine is de eerste stap in de medicamenteuze behandeling bij diabetes mellitus type II. Dit middel kan bij een nierfunctiestoornis de kans op lactaatacidose vergroten. Vanwege dit risico werd metformine voorheen bij patiënten met ernstig verminderde nierfunctie afgeraden. Aan de hand van een doseeradvies van het Erasmus MC heeft de Werkgroep ‘Geneesmiddelen bij verminderde nierfunctie’ van de KNMP dit advies herzien. Bij patiënten met diabetes mellitus type II weegt het cardiovasculaire voordeel waarschijnlijk op tegen het erg kleine risico op lactaatacidose.

Meld symptomen lactaatacidose

De symptomen van lactaatacidose zijn braken, buikpijn en misselijkheid. Door deze symptomen bij de arts te melden kan lactaatacidose bij metforminegebruik tijdig herkend worden.

Zie ook het artikel ‘Metformine ook bij ernstig verminderde nierfunctie‘ in PW1/2-2017. Om dit artikel te kunnen lezen, moet u wel abonnee van het Pharmaceutisch Weekblad zijn.

 • Leonie Bogaard Apotheker
 • Sander Borgsteede Apotheker
 • Vesna Eimermann Apotheker
 • Marleen Olthoff Apotheker
 • Kim Loan Pham Apotheker Medicatiebewaking
 • Justine van Tongeren Apotheker
 • Kayan Tsoi Apotheker
 • Marijn Zeemeijer Apotheker

Heeft u een vraag over deze Update?

Neem contact op
Delen via