Marijn Zeemeijer op01 februari 2017
  • Logistieke geneesmiddelinformatie
  • Pharmacom

Kenmerk Ziekenhuisverplaatste zorg vervalt uit G-Standaard, maar nog niet uit Pharmacom

Vanaf maart vervalt het kenmerk Ziekenhuisverplaatste zorg uit de G-standaard. In Pharmacom blijft dit kenmerk nog wel in de huidige vorm bestaan en verandert er tot nader bericht niks. Dit kenmerk wordt alleen niet meer onderhouden, dus de dekkingsgraad is niet gegarandeerd.

Kenmerk Ziekenhuisverplaatste zorg 

Het kenmerk Ziekenhuisverplaatste zorg (ZVZ) wordt door de G-Standaard als bijzonder kenmerk 106 op HPK-niveau uitgeleverd. In Pharmacom is in de taxe-informatieregel de tekst ‘ziekenhuisverplaatste zorg’ voor deze producten zichtbaar. Dit ziet u ook terug via de taxe in de ZVZ-code op intern-nummerniveau. Het raadplegen van dit kenmerk gaat via Taxebeheer, F3 toets, rubriek 25. Het doel van deze vermeldingen was om te voorkomen dat deze middelen in de eerste lijn werden gedeclareerd bij de zorgverzekeraar van de patiënt, terwijl er sprake was van intramurale bekostiging. 

Uit de G-standaard

De gebruiksraden van de G-Standaard, verantwoordelijk voor het onderhoud van dit kenmerk, onderhouden dit kenmerk niet meer. Daarom wordt dit kenmerk niet meer door Z-Index uitgeleverd in de G-Standaard vanaf maart 2017. 

Beschikbaar in Pharmacom zonder onderhoud

In Pharmacom blijft de huidige vorm en vulling overeind tot nader bericht. Het is wel belangrijk om te weten dat de dekkingsgraad van dit kenmerk niet meer gegarandeerd is. Als er nieuwe producten komen van geneesmiddelen die volgens de wet onder ziekenhuisverplaatste zorg vallen, wordt dit niet meer zichtbaar in Pharmacom. Overigens heeft het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport aangegeven dat er per 1 januari 2017 geen nieuwe geneesmiddelen zijn overgeheveld naar het ziekenhuisbudget.

  • Carola Koekoek Apothekersassistente
  • Marijn Zeemeijer Apotheker

Heeft u een vraag over dit bericht?

Neem contact op
Delen via