Door Health Base op 03 juli 2017
  • Medicatiebewaking
  • Pharmacom

Interacties herzien met complexvormers

De interacties met complexvormers zijn vanaf 1 juli geheel herzien. Dit is aangepast in de Medicatiebewaking en de achtergrondteksten van Commentaren Medicatiebewaking. 

Het doel van deze herziening is meer uniformiteit in de afhandelingen en waar mogelijk, minder interacties door afhandelingen samen te voegen. De grootste wijzigingen uit de herziening zijn:

  • De interacties tussen bisfosfonaten en complexerende verbindingen (IA 98, 202 en 308) zijn samengevoegd tot 1 interactie: IA 202. De reden hiervoor is het creëren van eenheid in de afhandeling.
  • De interacties tussen chinolonen en complexerende verbindingen (IA 23 en 103) zijn samengevoegd tot 1 interactie IA 23.
  • De interactie tussen doxycycline en complexerende verbindingen (IA 269) of ijzer (IA 268) zijn samengevoegd tot 1 interactie: IA 268.
  • IA 477 chinolonen – calciumverbindingen is een nieuwe interactie.
  • IA 478 ijzer MGA – diverse middelen is een nieuwe interactie. 

Chinolonen

De nieuwe interactie 477 chinolonen – calciumverbindingen kwam tot stand door een verschil in afhandeling met bestaande interacties. Interactie 477 bewaakt alle chinolonen, behalve levofloxacine en moxifloxacine. Bij laatstgenoemde middelen bestaat ontkrachtend bewijs voor een interactie. De afhandeling bij gelijktijdig gebruik van chinolonen en calciumverbindingen is om zo mogelijk de calciumverbinding te stoppen of te vervangen. Als dit niet mogelijk is, krijgt u het advies voor een dosisscheiding van 2 uur. 

IJzer MGA

De interactie 140 IJzerverbindingen met complexerende verbindingen bewaakte tot nu toe alle ijzerverbindingen. Health Base besloot om de interacties met IJzer MGA onder te brengen in een nieuwe interactie, in verband met een afwijkende afhandeling bij dit middel. De nieuwe afhandeling houdt in dat u het middel in alle gevallen vervangt door ijzer zonder gereguleerde afgifte. Vervolgens past u dosisscheiding toe. 

1 juli

Health Base herzag ook de beslissingsondersteunende schermteksten (BOS) bij bestaande interacties en achtergrondteksten bij alle interacties met complexvormers. De aangepaste bewaking is vanaf 1 juli 2017 beschikbaar in Pharmacom en in CM Online. U vindt deze wijzigingen ook terug in de nieuwe boekuitgave Commentaren Medicatiebewaking 2017/2018.

Heeft u een vraag over Commentaren Medicatiebewaking?

Neem contact op
Delen via