Door Health Base op 07 september 2017
 • Medicatiebewaking
 • Pharmacom
 • Medicom
 • Melding van de maand

Klassieke NSAID's in bewaking CI 11 Ischemische hartziekten

“Waarom zie ik sinds kort een signaal als ik een NSAID voorschrijf bij iemand met CI 11 – Ischemische hartziekten?”

Health Base heeft sinds juli 2017 de klassieke NSAID’s inclusief naproxen toegevoegd aan de bewaking van contra-indicatie (CI) 11 - Ischemische hartziekten. De CI is geactualiseerd naar aanleiding van de jaarlijkse revisie van Commentaren Medicatiebewaking (CM).

Meta-analyses

In een recente systematische review is een meta-analyse gedaan op individuele patiëntendata. Hierbij is een verhoogd risico gezien op een hartinfarct voor alle klassieke NSAID's, inclusief naproxen. In deze studie zijn onder andere doseringen en duur van klassieke NSAID's en COX-2-remmers meegenomen. [1] In twee eerdere meta-analyses [2,3] over het cardiovasculair risico van COX-remmers en/of hartfalen werd geen verhoogd risico waargenomen voor naproxen.

Bewaking alle klassieke NSAID's

Het is nog onduidelijk of en welke klassieke NSAID's onder bepaalde omstandigheden het risico verhogen. Op basis van de beschikbare observationele data geldt dat aceclofenac en diclofenac niet de voorkeur hebben bij angina pectoris. Naproxen lijkt het minst geassocieerd met een verhoogd cardiovasculair risico. Indien een NSAID noodzakelijk is, is het van belang het cardiovasculaire en gastro-intestinale risicoprofiel van de patiënt mee te nemen en op basis hiervan een keuze te maken. Daarom heeft de afdeling Medicatiebewaking in overleg met de externe deskundige besloten om alle klassieke NSAID’s te bewaken in CI 011. Zie voor een volledige uitleg Commentaren Medicatiebewaking

 1. Bally M, Dendukuri N, Rich B, Nadeau L, Helin-Salmivaara A, Garbe E, Brophy JM. Risk of acute myocardial infarction with NSAIDs in real world use: bayesian meta-analysis of individual patient data. BMJ 2017;357:j1909. doi: 10.1136/bmj.j1909
 2. Coxib and traditional NSAID Trialists’ (CNT) Collaboration, Bhala N, Emberson J, Merhi A, Abramson S, Arber N, et al. Vascular and upper gastrointestinal effects of non-steroidal anti-inflammatory drugs: meta-analyses of individual participant data from randomised trials. Lancet2013; 31: 769-779.
 3. Varas-Lorenzo C, Riera-Guardia N, Calingaert B, Castellsague J, Salvo F, Nicotra F, et al. Myocardial infarction and individual nonsteroidal anti-inflammatory drugs meta-analysis of observational studies. Pharmacoepidemiol Drug Saf 2013; 22: 559-570.
 • Leonie Bogaard Apotheker
 • Marleen Olthoff Apotheker
 • Kayan Tsoi Apotheker
 • Marijn Zeemeijer Apotheker

Heeft u een vraag over deze Update?

Neem contact op
Delen via