Leonie Bogaard op03 oktober 2017
  • Medicatiebegeleiding
  • Pharmacom
  • Medicom

Alcohol en opiaten strafbaar in het verkeer

Health Base heeft de informatie over medicijngebruik en verkeersdeelname in de zorginformatie aangepast. Aanleiding zijn de strengere regels in de Wegenverkeerswet voor drugs in het verkeer.

Patiënteninformatie

In de Uitgiftebegeleiding (EUB/TUB) en de GIP van morfine, medicinale cannabis en dexamfetamine staat vanaf nu dat patiënten geen alcohol mogen gebruiken als ze gaan autorijden. Deze patiënteninformatie is aangepast omdat de Wegenverkeerswet per 1 juli 2017 is aangescherpt. Hierdoor is een patiënt strafbaar bij het gebruik van deze middelen met alcohol, ongeacht de hoeveelheid. Ook het Formularium voor de huisarts in Medicom vermeldt deze informatie bij de relevante therapiegroepen.

Alcohol

Voor de volgende stoffen zijn grenswaarden opgesteld en nullimieten voor combinaties van deze stoffen of gecombineerd met alcohol: amfetamine, methamfetamine, cocaïne, MDMA, MDEA, MDA, cannabis, heroïne, morfine, GHB, gamma butyrolacton en 1,4-butaandiol. Patiënten mogen dus niet aan het verkeer deelnemen bij het gebruik van deze middelen in combinatie met alcohol, ongeacht de hoeveelheid. Bij middelen die deze stoffen bevatten vermeldt de GIP onder ‘Reactievermogen en rijvaardigheid’ het volgende:
Gebruik bij dit middel geen alcohol als u gaat rijden. Doet u dit wel, dan bent u strafbaar. Ook kan alcohol het reactievermogen nog verder verminderen.”
De waarschuwing staat ook in de EUB/TUB.

Codeïne

De nieuwe regelgeving is minder relevant voor codeïne, die morfine als metaboliet heeft. De literatuur die gebruikt is bij het opstellen van de grenswaarden suggereert dat medicinaal gebruik van codeïne niet tot problemen zal leiden.1 Een dosis van 60 mg codeïne leidt in het algemeen niet tot overschrijding van de nullimiet voor morfine in combinatie met alcohol. Het is echter wel mogelijk dat ultrarapid metabolizers en personen met een glucuroniderings-deficiëntie verhoogde concentraties morfine bereiken.2

KNMP

Bij de handhaving op grenswaarden wordt geen uitzondering gemaakt voor receptgeneesmiddelen. Verkeersdeelname is voor patiënten die deze medicijnen gebruiken dus mogelijk strafbaar. De wet wijkt daarmee af van de aanbevelingen in de LESA Geneesmiddelen en Verkeersveiligheid. Daarom overlegt de KNMP met het Ministerie van Infrastructuur en Milieu over een oplossing. Health Base heeft de aanpassingen in de GIP en Uitgiftebegeleiding over alcohol doorgevoerd in overleg met de Redactiecommissie Patiënteninformatie (verslag 5 sept. jl.). Voor de andere adviezen wacht Health Base het overleg van de KNMP af.

1. Advies analytische grenswaarden voor drugs. In het kader van de voorgenomen wetswijziging van de Wegenverkeerswet 1994. 26 juni 2014. Geraadpleegd op 20-09-2017.
2. Findley JW, Jones EC, Butz RF, Welch RM. Plasma codeine and morphine concentrations after therapeutic oral doses of codeine-containing analgesics. Clin Pharmacol Ther. 1978 Jul;24(1):60-8. 

 

 

  • Ellen Davidse Apotheker
  • Plonja Gudde Apotheker
  • Channah de Haas Apotheker
  • Gerrianne Mensink Apotheker

Heeft u een vraag over deze Update?

Neem contact op
Delen via