Door Health Base op 31 oktober 2017
 • Medicatiebewaking
 • Pharmacom
 • Medicom

Advies verkeersdeelname bij opiaten afwijkend van nieuwe wetgeving

Het advies van Health Base in de Medicatiebewaking over verkeersdeelname bij dexamfetamine, morfine en medicinale cannabis wijkt af van de nieuwe wetgeving. Health Base handhaaft vooralsnog de bestaande adviezen.

Wegenverkeerswet

Per 1 juli 2017 is de Wegenverkeerswet aangepast waarbij een speekseltest kan worden ingezet om drugsgebruik te detecteren. De test detecteert echter ook medicinaal gebruik van dexamfetamine, morfine en cannabis, waardoor het mogelijk strafbaar is om onder invloed van deze middelen te rijden. De wet maakt voor mensen die deze middelen vanwege medische redenen gebruiken geen uitzondering. Het Ministerie van Veiligheid en Justitie heeft al wel aangegeven een oplossing te willen zoeken. Het ministerie wil samen met uitvoeringsorganisaties en de KNMP onderzoeken hoe een praktisch uitvoerbare uitzondering voor deze groep gemaakt kan worden. Lees meer hierover in een nieuwsbericht van de KNMP.

Bestaande adviezen

Zolang er geen beslissing is genomen handhaaft Health Base in haar zorginformatie vooralsnog de bestaande adviezen bij deze middelen. Dit betekent dat er een waarschuwing wordt gegeven over een mogelijk effect op de rijvaardigheid.

Alcohol, medicinale drugs en verkeer

Lees ook de informatie over het gebruik van alcohol bij medicinaal gebruik van morfine, cannabis en dexamfetamine in combinatie met verkeersdeelname, zoals Health Base dat heeft opgenomen in onder andere de GIP en Uitgiftebegeleiding.

 • Leonie Bogaard Apotheker
 • Sander Borgsteede Apotheker
 • Vesna Eimermann Apotheker
 • Marleen Olthoff Apotheker
 • Kim Loan Pham Apotheker Medicatiebewaking
 • Justine van Tongeren Apotheker
 • Kayan Tsoi Apotheker
 • Marijn Zeemeijer Apotheker

Heeft u een vraag over deze Update?

Neem contact op
Delen via