Door Health Base op 01 november 2017
  • Zorgprotocollen
  • Formularium
  • Melding van de maand
  • Medicom

Minder meldingen 'CVRM-risicoprofiel registeren'

“Waarom krijg ik in MedicomSmart de melding dat ik het risicoprofiel moet invullen bij een patiënt die al in behandeling is voor hart en vaatziekten (HVZ)?”

In de nieuwe versie van MedicomSmart krijgt u minder meldingen over het invullen van het risicoprofiel. Dit is nu beperkt tot patiënten die (nog) niet medicamenteus behandeld worden.

Waar is de melding op gebaseerd?

De kennisregels in MedicomSmart geven op basis van de NHG-Standaard Cardiovasculair risicomanagement jaarlijks een melding om het risicoprofiel van de patiënt in te vullen. De kennisregels controleren of er in het afgelopen jaar een risicoscore is ingevuld volgens de tabel uit de NHG-Standaard. De standaard adviseert om patiënten zonder HVZ jaarlijks te controleren, en daarbij ook na te gaan ‘of er veranderingen hebben plaatsgevonden in het risicoprofiel’.

‘Zonder HVZ’ of ‘onbehandeld’? 

Het viel verschillende huisartsen op dat dit wellicht niet de beste manier was om dit te registreren. De scoretabel in de standaard is immers gebaseerd op onbehandelde patiënten, en is dus niet zomaar toe te passen op patiënten zonder HVZ die wel behandeld worden. In de nieuwe versie van MedicomSmart wordt bij patiënten die behandeld worden voortaan nog wel jaarlijks gecontroleerd op de elementen waaruit het risicoprofiel bestaat, maar niet meer of hieraan een score is gehangen.

Heb ik de nieuwe versie al?

In een kennisregelmelding kunt u helemaal rechtsonder in het scherm de kennisregelcode zien staan. Dit begint met het versienummer: 1706a is de oude versie, 1709a is de nieuwe versie waarbij deze kennisregel minder vaak gaat melden. PharmaPartners zal de nieuwe versie van MedicomSmart in november uitrollen.

  • Qvinny Leemans Huisarts
  • Chris Tromp Apotheker

Update MedicomSmart

Heeft u een vraag over dit bericht?

Neem contact op
Delen via