Door Health Base op 30 november 2017
 • Medicatiebewaking
 • Pharmacom

Nieuw signaal leidt tot meer aandacht voor verwisseling geneesmiddelen

In Pharmacom ziet u vanaf 1 december bewakingssignalen over een risico op naams- en sterkteverwisseling van geneesmiddelen in hoofdletters. 

Naamsverwisseling

Sinds 2016 krijgt u in Pharmacom een waarschuwing bij geneesmiddelen waarbij het risico op verwisseling groot is. Deze zomer heeft Health Base samen met de Centrale Medicatie-incidenten Registratie (CMR) met apotheken geëvalueerd hoe zij het signaal voor naamsverwisseling ervaren. Hieruit is gebleken dat het signaal opvalt en werkt. Volgens de 337 deelnemers heeft de signalering bijgedragen aan het voorkomen van naamsverwisseling.

Hoofdletters

Op basis van de suggesties van de deelnemers wordt vanaf 1 december Tall Man lettering gebruikt bij alle signalen voor naamsverwisselingen. Dit betekent dat verschillen tussen op elkaar lijkende namen in hoofdletters staan. Ook heeft Health Base twee nieuwe signalen toegevoegd op basis van suggesties van de deelnemers:

 • Let op naamsverwisseling: lorazepam of lorMETAzepam?
 • Let op sterkteverwisseling: atropine 0,01 of 0,1 of 1% oogdruppels?

Signaalmoeheid

Een belangrijke opmerking van de deelnemende apothekers en apothekersassistenten was dat het aantal signalen over naams- en sterkteverwisseling niet te groot mag worden om signaalmoeheid te voorkomen. Health Base en de CMR zullen jaarlijks nieuwe meldingen over naamsverwisseling bespreken en in overleg met de Redactiecommissie Medicatiebewaking evalueren of er nieuwe signalen voor naams- en sterkteverwisseling nodig zijn.

 • Leonie Bogaard Apotheker
 • Sander Borgsteede Apotheker
 • Vesna Eimermann Apotheker
 • Marleen Olthoff Apotheker
 • Kim Loan Pham Apotheker Medicatiebewaking
 • Justine van Tongeren Apotheker
 • Kayan Tsoi Apotheker
 • Marijn Zeemeijer Apotheker

Heeft u een vraag over deze Update?

Neem contact op
Delen via