Door Health Base op 31 oktober 2017
  • Medicatiebewaking
  • Samenwerken
  • Pharmacom

“Slim apotheeksysteem spoort problemen met geneesmiddelen effectiever op”

Een slim ingericht zorginformatiesysteem kan problemen met geneesmiddelgebruik veel effectiever opsporen dan de huidige systemen. Daarbij zijn competente zorgverleners nodig die met de patiënt in gesprek gaan over de juiste afhandeling van medicatiebewakingssignalen. Dat concludeert Mette Heringa (SIR, Health Base) op basis van haar promotieonderzoek.

Clusteren bewakingssignalen

Het aantal medicatiebewakingssignalen is zeer hoog en tegelijkertijd worden veel problemen met geneesmiddelgebruik nog niet tijd opgemerkt. Daarom zijn slimmere zorginformatiesystemen nodig. Dat blijkt uit het promotieonderzoek Clinical decision support in community pharmacy van Mette Heringa, waarmee zij op 30 oktober 2017 promoveerde aan de Universiteit Utrecht. Uit een analyse van Mette Heringa blijkt dat 80 procent van de bewakingssignalen afkomstig is van een kleine groep patiënten over een beperkt aantal geneesmiddelgroepen. Door het clusteren van bewakingssignalen met een vergelijkbaar afhandelingsadvies, neemt het aantal signalen af. Ook kan de medicatiebewaking anders worden ingericht en alleen signaleren als er iets in de gezondheidstoestand van de patiënt verandert, in plaats van tijdens de afhandeling van een (ongewijzigd) herhaalrecept. Bovendien kunnen meer klinische gegevens uit het patiëntendossier betrokken worden in de signalering. Door al deze strategieën te combineren kan het aantal bewakingssignalen met meer dan 90% afnemen, zodat er ruimte ontstaat voor andere activiteiten die veilig medicijngebruik bevorderen.

Voorkeuren van patiënten

Verkeerd medicijngebruik is de meest voorkomende oorzaak van geneesmiddelgerelateerde problemen, en daarom is het nodig dat zorgverleners meer in gesprek gaan met patiënten over hun medicijnen.. Uit het onderzoek van Mette Heringa blijkt dat de voorkeuren van patiënten en zorgverleners wat betreft de afhandeling van geneesmiddelinteracties sterk variëren. Apothekers willen de patiënt bijvoorbeeld niet belasten met extra bloedprikken, terwijl patiënten dat lang niet altijd een probleem vinden. Zorgverleners zouden daarom niet-medische factoren sterker moeten betrekken in de besluitvorming t. Dat vraagt om de ontwikkeling van competenties op het gebied van communicatie en klinisch redeneren, aldus Heringa.

Signaal op maat

Mette Heringa is op 30 oktober 2017 gepromoveerd op haar onderzoek Clinical decision support in community pharmacy aan de Universiteit Utrecht. Zij is als apotheker/adviseur betrokken bij het project Signaal op maat van Health Base en onderzoeker bij het SIR Institute for Pharmacy Practice and Policy.

  • Mette Heringa Apotheker
  • Justine van Tongeren Apotheker

Heeft u een vraag over deze update of wilt u met ons samenwerken aan Signaal op maat?

Neem contact op
Delen via