Door Health Base op 07 december 2017

Overgevoeligheidsreacties na vaccinatie zeldzaam

Ernstige type-I allergische reacties treden bij ongeveer één op de miljoen vaccinaties op. Milde bijwerkingen komen af en toe voor en zijn net als vertraagde overgevoeligheidsreacties geen reden tot aanvullende maatregelen bij vaccinatie. De vaccincomponenten die het meest verantwoordelijk zijn voor een ernstige reactie, zijn kippenei-eiwit, gelatine en thiomersal.

Dit concluderen o.a. apothekers Tjerk Geersing en Sander Borgsteede en Marijn Zeemeijer van Health Base in het artikel ‘Overgevoeligheidsreacties en vaccins’ in het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde (NTvG) op basis van literatuuronderzoek.

Kennis over vaccinatie

In Nederland laten steeds minder ouders hun kinderen vaccineren omdat er vragen zijn over de veiligheid van vaccins. Het gevolg is echter een groter infectierisico bij het kind, en een grotere kans op verspreiding van de infectie in de populatie. Om mensen goed te kunnen informeren over veiligheid van vaccins, en om patiënten goed te kunnen behandelen bij ongewenste reacties, hebben zorgverleners meer kennis nodig over overgevoeligheidsreacties na vaccinaties, aldus de auteurs.

Allergische reacties

Na vaccinatie komen af en toe geringe bijwerkingen voor, zoals een lokale reactie op de injectieplaats, koorts of hoofdpijn. Deze reacties zijn niet ernstig en geen reden om vaccins in de toekomst te vermijden. Het optreden van ernstige, allergische reacties, zoals een anafylactische reactie, komt slechts zelden voor. 

Oorzaak

Een allergische reactie na vaccinatie wordt veroorzaakt door één van de vaccincomponenten. Naast de werkzame stof kunnen vaccins hulpstoffen en reststoffen bevatten. De vaccincomponenten die het meest verantwoordelijk zijn voor een ernstige allergische reactie zijn kippenei-eiwit, gelatine en thiomersal. Bij een mogelijke overgevoeligheidsreactie op een vaccin(component) moet worden onderzocht of vaccinatie in de toekomst veilig is en of daar voorzorgsmaatregelen bij nodig zijn. Het is belangrijk deze overgevoeligheidsreactie daarom volledig en eenduidig te documenteren in het elektronisch dossier van de patiënt.

Medicatiebewaking

Op basis van het onderzoek heeft Health Base de Medicatiebewaking op overgevoeligheden (OV’s) aangevuld. Hierdoor is het vanaf 1 december 2017 mogelijk om in Pharmacom en Medicom overgevoeligheid voor vaccincomponenten vast te leggen. De achtergrondinformatie en praktische afhandelingsadviezen over deze overgevoeligheden staan op Commentarenmedicatiebewaking.nl.

Delen via