Door Health Base op 01 februari 2018
  • Medicatiebewaking

Cursus Geneesmiddelinteracties met risico op maagschade

In februari komt de online cursus ‘Geneesmiddelinteracties met risico op maagschade’ beschikbaar. Health Base ontwikkelde deze cursus in samenwerking met CME-Online als nascholing voor apothekers en apotheekassistenten.

Inhoud cursus

Er zijn twee varianten van deze online cursus; een voor apothekers en een voor apotheekassistenten. De volgende onderdelen komen aan bod:

  • de fysiologie van de maag,
  • de pathofysiologie van maagdarmcomplicaties,
  • de mechanismen waarop geneesmiddelen maagschade kunnen veroorzaken,
  • patiënt gerelateerde risicofactoren,
  • strategieën waarmee maagschade voorkomen kan worden.

Aandacht voor preventie van maagschade

Uit het HARM-onderzoek in 2008 bleek dat bij 15% van de geneesmiddelgerelateerde ziekenhuisopnames gastro-intestinale bloedingen de oorzaak waren van de opname. Uit berekeningen van de onderzoekers bleek dat 2850 bloedingen vermijdbaar waren. Het Vervolgonderzoek Medicatieveiligheid van het Ministerie van VWS gaat over de periode 2009-2014. Hieruit bleek dat 13,4% van de mogelijk vermijdbare geneesmiddelgerelateerde ziekenhuisopnames veroorzaakt worden door gastro-intestinale complicaties. Klassieke NSAID’s, trombocytenaggregatieremmers en selectieve COX-2-remmers waren er vaak bij betrokken. De gegevens uit deze onderzoeken onderstrepen het belang van aandacht voor preventie van maagschade. 

Online nascholing

De cursussen komen in februari beschikbaar op CME-Online.nl. CME-Online is een online nascholingsinstituut voor de gezondheidszorg.

  • Leonie Bogaard Apotheker
  • Kayan Tsoi Apotheker
  • Kim Loan van Donselaar Apotheker
  • Marijn Zeemeijer Apotheker

Heeft u een vraag over dit bericht?

Neem contact op
Delen via