Door Health Base op 01 oktober 2018
  • GIP
  • Formularium

Health Base maakt medische termen patiëntvriendelijk

Begrijpelijke informatie voor patiënten is belangrijk voor een goede behandeling met medicijnen. Twee nieuwe projecten van Health Base verbeteren de patiëntvriendelijkheid van patiëntenportalen en bijsluiters.

Veel patiënten hebben moeite om medische teksten te begrijpen. Zorginformatie is echter meestal geschreven in jargon voor de professional. Dat maakt patiëntenvoorlichting in het ziekenhuis, de apotheek of de huisartspraktijk niet eenvoudig. Health Base vertaalt medisch farmaceutische informatie naar patiëntvriendelijke teksten en kan deze ook ontsluiten voor zorg-ict. Dat doen we voor de GIP (Geneesmiddelinformatie voor de Patiënt) maar ook op projectbasis. We belichten twee projecten.

Patiëntenportalen

Recent heeft Health Base de ICPC naar patiëntvriendelijke termen vertaald. De ICPC is de internationale code voor eerstelijnszorg in zorginformatiesystemen. Steeds meer HIS-en zijn gekoppeld aan patiëntenportalen of pgo’s (persoonlijke gezondheidsomgeving). De informatie uit het medisch dossier is zichtbaar in de pgo, waardoor patiënten moeilijke medische termen te zien krijgen. Health Base heeft op verzoek van huisartsen en apothekers die met Medicom en Pharmacom werken een patiëntvriendelijke vertaling gemaakt van de ICPC. Deze komt beschikbaar in Mijngezondheid.net, het patiëntenportaal van PharmaPartners. Hierdoor is de informatie veel begrijpelijker voor patiënten. De ICPC-patiëntenversie komt in de NHG-HIS-tabellenklapper ook beschikbaar voor andere systemen.

Bijsluiters

Het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) heeft Health Base om advies gevraagd bij hun lijst met patiëntvriendelijke termen. Dit overzicht geeft een vertaling van veelvoorkomende medische termen die bij patiënten vaak onbekend zijn of die lastig te vertalen zijn naar patiëntvriendelijk begrippen. Health Base heeft advies gegeven om de lijst nog begrijpelijker te maken. Het CBG gaat de nieuwe lijst als richtlijn voor het schrijven van bijsluiters gebruiken. Pharos gaat de lijst beoordelen op leesbaarheid voor laaggeletterden.

Wilt u de leesbaarheid of begrijpelijkheid van uw product voor geneesmiddelinformatie of medische informatie verbeteren? Wij geven u graag advies.

Neem contact op
Delen via