Door Health Base op 01 november 2018
  • Medicatiebewaking
  • Pharmacom
  • Medicom

Medicatiebewaking bij obesitas en gastric bypass

De medicatiebewaking bij morbide obesitas en gastric bypass is in ontwikkeling. In de tussentijd kan de contra-indicatie al wel op patiënt-niveau worden vastgelegd, zonder dat er actieve bewaking aan is gekoppeld.

Opstellen medicatiebewakingsadviezen

Er komt steeds meer informatie beschikbaar over de effecten van morbide obesitas en gastric bypass op geneesmiddelen. Door deze contra-indicaties kan de farmacokinetiek en -dynamiek van sommige geneesmiddelen wijzigen en zijn specifieke adviezen nodig. De KNMP is gestart met het opstellen van doseringsadviezen voor bepaalde geneesmiddelen bij deze contra-indicaties. Ook wordt er gewerkt aan een kennisdocument. De doseeradviezen en het kennisdocument zijn voor Health Base belangrijke documenten voor het opstellen van medicatiebewakingsadviezen. Op basis van beschikbare literatuur en input van deskundigen stelt Health Base ook achtergrondteksten op voor de contra-indicaties Morbide Obesitas en Gastric Bypass.

Contra-indicaties vastleggen

Tot de adviezen en teksten gereed zijn, is het mogelijk om de contra-indicaties vast te leggen op patiënt-niveau, zonder dat er actieve medicatiebewaking aan gekoppeld is. Voor contra-indicatie Morbide Obesitas is dit CI 116, voor Gastic Bypass is dit CI 117. Zodra de adviezen geïmplementeerd zijn in Pharmacom en Medicom, worden deze getoond bij patiënten die gelabeld zijn met deze contra-indicaties.

  • Leonie Bogaard Apotheker
  • Kayan Tsoi Apotheker
  • Kim Loan van Donselaar Apotheker
  • Marijn Zeemeijer Apotheker

Heeft u een vraag over dit bericht? 

Neem contact op
Delen via