Door Health Base op 01 december 2018
  • Medicatiebewaking
  • Medicom
  • Pharmacom

Interactie metoprolol en sterke CYP2D6-remmers

Vanaf 1 december wordt de interactie tussen metoprolol en sterke CYP2D6 remmers bewaakt in Pharmacom en Medicom. Wanneer uw patiënten reeds zijn ingesteld op de combinatie is een wijziging meestal niet nodig. We adviseren om bij nieuwe patiënten wel af te zien van de combinatie metoprolol – sterke CYP2D6-remmers.

Nieuwe inzichten

Een nieuw literatuuroverzicht concludeert op basis van zowel de spiegelstijging van metoprolol als casuïstiek (bradycardie als bijwerking) dat de combinatie metoprolol – sterke CYP2D6-remmers
beter vermeden kan worden. Ook omdat er goede alternatieven beschikbaar zijn. Health Base heeft dit advies overgenomen en verwerkt in de Medicatiebewaking.

Huidige patiënten

Afgelopen jaren is veel gebruikservaring opgedaan met deze combinatie en zijn er bij Health Base geen meldingen bekend dat dit in Nederland tot risicovolle situaties heeft geleid. Het is daarom niet nodig om reeds ingestelde therapie bij iedereen te wijzigen. Wel is het verstandig om te vragen naar bijwerkingen zoals duizeligheid of bradycardie. In voorkomende gevallen kan een dosisaanpassing gewenst zijn.

Nieuwe patiënten

We adviseren om bij nieuwe patiënten te kiezen voor een alternatief voor een van de middelen.

Uitgebreide achtergrondinformatie vindt u in Commentaren Medicatiebewaking.

  • Leonie Bogaard Apotheker
  • Kayan Tsoi Apotheker
  • Kim Loan van Donselaar Apotheker
  • Marijn Zeemeijer Apotheker

Heeft u een vraag over dit bericht? 

Neem contact op
Delen via