Door Health Base op 27 februari 2018
  • Medicatiebegeleiding
  • Pharmacom

Opmaak van de GIP: 9 kenmerken

Veel apotheken maken nu de overstap naar de nieuwe GIP in Pharmacom. Om de GIP makkelijk leesbaar en nog patiëntvriendelijker te maken, is de lay-out volledig aangepast. Een toelichting op 9 belangrijke opmaakkenmerken.

Bekijk alle aanpassingen (pdf)

1 Koptekst
Koptekst met datum, standaardtitel, NAW-gegevens van de patiënt. Maar ook de mogelijkheid om een eigen logo op te nemen en de NAW-gegevens van de apotheek.

2 Hoofdrubrieken
Hoofdrubrieken zijn goed terug te vinden in de tekst door het gebruik van een lijn boven de tekst.

3 Subrubrieken
Subrubrieken vallen beter op door het gebruik van een vierkante bullet voor de titel. Samen met de lijn van de hoofdrubrieken vormen ze het navigatiesysteem van de tekst. De patiënt is daarmee goed in staat informatie te vinden in de GIP.

4 Opsommingen
Door gebruik van ronde bullets in opsommingen en het inspringen van de vervolgregels is de leesbaarheid verbeterd.

5 Lettertype
Het gebruikte lettertype is Myriad Pro. Een proportioneel-lettertype (elke letter heeft zijn eigen specifieke breedte) met mooie ronde, duidelijke letters. Door het gebruik van een duidelijker lettertype is het mogelijk de grootte te verkleinen, zonder in te boeten op leesbaarheid. Er past zo meer tekst op één pagina.

6 Witruimte
Meer nog dan de tekst zelf, is de witruimte op de pagina belangrijk voor de leesbaarheid. Te weinig witruimte maakt een tekst onleesbaar, te veel witruimte geeft een inefficiënte tekstverdeling en maakt de tekst uiteindelijk ook minder leesbaar. De witruimte binnen de nieuwe GIP is zorgvuldig gekozen. Er is bijvoorbeeld een specifieke witruimte ingevoegd tussen de verschillende alinea’s. De witruimte tussen de sub-rubrieken is groter, en de witruimte tussen sub-rubriek en hoofdrubriek nog groter.

7 Medicatiestatus
De medicatiestatus is makkelijk te vinden door het gebruik van bullets en een vet lettertype.

8 Bewakingstekstblokken
De oude kaders om de bewakingstekstblokken komen niet meer terug in de nieuwe GIP. Het gebruik van kaders vermindert de aandacht voor de informatie. Mensen beschouwen informatie in tekstblokken als extra informatie voor de geïnteresseerde lezer. Om de extra informatie voor de zorgverlener vindbaar te houden is gebruik gemaakt van een pictogram. Het is de bedoeling dat op termijn dit pictogram weer uit de tekst zal verdwijnen. Deze voegt voor de patiënt namelijk niets toe. Eerst zal echter gezocht moeten worden naar een mogelijkheid om de zorgverlener er op een andere manier aan te helpen herinneren dat hij extra uitleg moet geven over het opgetreden signaal.

9 Kolommen
Tekstregels zijn optimaal leesbaar als zij uit 40 tot 70 posities bestaan. Inkorten van de regels in een één-koloms opmaak zou echter betekenen dat aan beide zijden van de tekst een groot wit vlak zou overblijven. Dit voegt voor de leesbaarheid niets toe en zorgt voor een inefficiënt gebruik van de pagina. Daarom is in de nieuwe GIP gekozen voor een opmaak in twee kolommen.

  • Ellen Davidse Apotheker
  • Plonja Gudde Apotheker
  • Channah de Haas Apotheker
  • Gerrianne Mensink Apotheker

Heeft u een vraag over deze Update?

Neem contact op
Delen via