Door Health Base op 30 januari 2018
  • Medicatiebegeleiding
  • Pharmacom

Zet de nieuwe GIP aan

Werkt u al met de nieuwe versie van de Geneesmiddelinformatie voor de Patiënt (GIP)? Deze versie is nog begrijpelijker voor uw patiënten. Zet de GIP dus aan in Pharmacom.

Overzicht rubrieken

Health Base verbetert de GIP continue, met als doel de informatie zo begrijpelijk mogelijk aan te bieden aan patiënten. Zet u daarom de nieuwe GIP aan. Vanaf deze maand onderhoudt Health Base de oude versie niet meer en wordt deze uitgezet in Pharmacom. In de nieuwe versie van de GIP zijn de namen van rubrieken en de volgorde van de informatie gewijzigd om de GIP nog beter leesbaar te maken. We geven hieronder een overzicht van de rubrieken met een toelichting:

Werking
In de rubriek Werking staat informatie over de werkzame stof, waar het middel voor gebruikt wordt, hoe het middel werkt en wanneer de werking begint. In de GIP worden zowel de geregistreerde indicaties als de off-label indicaties opgenomen. Hierdoor kan de patiënt altijd zijn aandoening terug vinden in de GIP.

Bijwerkingen
Beschrijving van de belangrijkste bijwerkingen van het middel. Bijwerkingen worden zo vermeld zodat ze geen angst oproepen en de patiënt zelf actie kan ondernemen als deze een bijwerking vermoedt. Dit biedt de patiënt extra zekerheid. 

Voor u dit middel gaat gebruiken
Deze rubriek biedt een overzicht van belangrijke situaties vóórdat de patiënt het middel gaat gebruiken. Zoals:

  • Gebruik met uw andere medicijnen: overzicht van de medicatiestatus en eventueel adviezen bij opgetreden interacties (IA).
  • Gebruik bij uw andere ziekten of klachten: overzicht van contra-indicaties (CI). Wanneer de patiënt bewaakt wordt op een CI staan hier extra adviezen. Deze adviezen stonden in de oude GIP in kaders. De apotheekmedewerker kan deze informatie nu vinden aan de hand van het grijze pictogram 'i'.
  • Invloed op reactievermogen en rijvaardigheid: concrete adviezen over hoe lang de patiënt na inname van het middel niet mag rijden. Wanneer deze rubriek niet is opgenomen is er geen beperking.
  • Gebruik bij zwangerschap en borstvoeding: alleen bij vrouwen van 12 tot 50 jaar. 

Het gebruik van dit medicijn
Informatie over waar de patiënt tijdens het gebruik van het geneesmiddel rekening mee moet houden. Bevat de GA/GW's (gebruiksadviezen en waarschuwingen) die op het geneesmiddeletiket staan. De subrubriek Uw dosering vermeldt de dosering die ook op het etiket staat. Daarnaast adviseert de GIP bij de meeste middelen over wat te doen bij een vergeten doses, en hoe het middel bewaard moet worden.

Andere adviezen en kenmerken
Tenslotte bevat de GIP aanvullende adviezen, zoals leefregels en informatie over de kenmerken van het medicijn. Dit is een beschrijving van het uiterlijk van het geneesmiddel en of het een receptgeneesmiddel is.

  • Ellen Davidse Apotheker
  • Plonja Gudde Apotheker
  • Channah de Haas Apotheker
  • Gerrianne Mensink Apotheker

Heeft u een vraag over deze Update?

Neem contact op
Delen via