Rianne Weersink op03 april 2018
  • Medicatiebewaking
  • Pharmacom
  • Medicom

FTO-materiaal ‘medicatieveiligheid bij levercirrose’ nu gratis beschikbaar

Health Base, de KNMP en andere partners hebben een Verspreidings- en implementatie Impuls (VIMP) subsidie van ZonMw gekregen om de implementatie van de geneesmiddeladviezen bij levercirrose te versterken. Een onderdeel hiervan is het beschikbaar stellen van FTO-materiaal voor eerstelijnszorgverleners.

Health Base en de KNMP willen hiermee FTO-groepen ondersteunen bij het houden van een FTO over dit onderwerp en het opschonen van patiëntendossiers. 

Inhoud en verspreiding FTO-materiaal

Het FTO-materiaal bestaat uit de volgende documenten:

  • een powerpointpresentatie,
  • een document met achtergrondinformatie voor het FTO,
  • een handleiding voor het opschonen van contra-indicaties 'leverfunctiestoornis' in het apotheekinformatiesysteem.

Het materiaal staat op de website: www.geneesmiddelenbijlevercirrose.nl onder het kopje ‘Kennis’.

Vergroten kennis

Naast het opstellen van FTO-materiaal, wordt de subsidie ook gebruikt om de kennis rondom geneesmiddelen bij levercirrose te vergroten. Zo wordt er aandacht besteed aan onderwijs voor studenten farmacie en geneeskunde en worden er publicaties voor vakbladen geschreven. Verder wordt er onderzoek gedaan naar communicatie van de ernst van de cirrose tussen zorgverleners en de ICT-technische implementatie hiervan in de medicatiebewakingssystemen.

 

Delen via