Door Health Base op 21 juni 2018
  • Medicatiebegeleiding
  • GIP
  • Samenwerken

LUMC zet GIP in bij veilig geneesmiddelgebruik

Voor patiënten die een niertransplantatie hebben ondergaan is goed begrip van de medicatie belangrijk voor veilig geneesmiddelgebruik. Nefroloog Paul van der Boog licht toe hoe de afdeling nierziekten van het LUMC daarvoor de GIP inzet.

Goed geneesmiddelgebruik

“Medicatieveiligheid en therapietrouw zijn belangrijke pijlers onder de behandeling van patiënten na  een niertransplantatie,” vertelt internist/nefroloog Paul van der Boog van het LUMC. “Met de Geneesmiddelinformatie voor de Patiënt (GIP) kunnen wij patiënten begrijpelijke informatie over medicijnen bieden en begeleiden bij goed geneesmiddelgebruik. Want als de patiënt de afweeronderdrukkende medicatie op de juiste manier gebruikt, zullen er na de transplantatie minder complicaties optreden. Zoals toxiciteit voor de nier of afstoting van het donororgaan."

Begrijpelijke taal

Voor patiënten is informatie over geneesmiddelen soms te ingewikkeld. Zo is het verwarrend dat merknamen en generieke namen door elkaar gebruikt worden. Fabrikantenbijsluiters roepen juist vragen op of veroorzaken angst voor bijwerkingen. Bovendien komt laaggeletterdheid regelmatig voor. Daarom is de GIP geschreven in eenvoudige taal en ook gemakkelijk online te lezen, zodat alle patiënten de geneesmiddelinformatie goed begrijpen. “Meer kennis over de medicatie leidt tot meer veiligheid en beter geneesmiddelgebruik,” aldus Paul van der Boog. “Door de informatie is de patiënt goed op de hoogte, zodat we tijdens het consult betere communicatie hebben over de medicatie, zowel over de werking als over bijwerkingen.”

GIP app

De afdeling nierziekten heeft ervoor gekozen om de appversie van de GIP aan te bieden via een Medical Dashboard. Dit brengt informatie van de patiënt op basis van thuismetingen (bloeddruk en gewicht) samen met ziekenhuisdata. Het is een add-on op het EPD voor de artsen, en het Medical Dashboard is voor patiënten bereikbaar via het patiëntenportaal. De GIP is daarbij een goede aanvulling. Paul van der Boog: “Betrouwbare patiënteninformatie over medicatie is niet altijd gemakkelijk te vinden. Dat kan nu eenvoudig via een link in het medicatieoverzicht van het Medical Dashboard.”

Contact over de GIP

Meer weten over de GIP? Wij helpen u graag!

Meer informatie
Delen via