Door Health Base op 19 juni 2018
  • Geneesmiddelinformatie
  • GIP
  • Pharmacom

Praktijkonderzoek: begrijpen patiënten de GIP?

Health Base combineert praktijkkennis over de inhoud van zorg-ict met onderzoek. Regelmatig belichten we daarom een onderzoek. Deze keer: onderzoek naar de GIP bij de uitgiftebegeleiding in de openbare apotheek. Drie vragen aan gezondheidswetenschapper Ekram Maghroudi.

Wat ga je onderzoeken?

“Ik ga in de apotheek praktijkonderzoek doen om te beoordelen of patiënten hun persoonlijke informatie in de Geneesmiddelinformatie voor de patiënt (GIP) kunnen vinden en begrijpen. Het gaat om informatie over het gebruik van het medicijn, dosering, contra-indicaties, interacties en het gebruik van het nieuwe medicijn in combinatie met de huidige medicatie. Daarvoor interview ik patiënten over hun begrip van de papieren versie van de GIP. We selecteren mensen die Nederlands spreken en lezen, en includeren ook patiënten met lage gezondheidsvaardigheden. Ik bezoek daarvoor verschillende apotheken die met Pharmacom werken.”

Waarom wil Health Base dat weten?

“Health Base test de GIP structureel op begrijpelijke taal. Tijdens de tests is gebleken dat begripsproblemen vooral zitten in persoonlijke onderdelen van de GIP, zoals medicatiestatus, interacties of contra-indicaties. Het onderscheid met andere bijsluiters is dat de GIP deze patiëntgerelateerde informatie uit het zorg-ict systeem (AIS) opneemt. Maar voor patiënten is dit proces ‘achter de schermen’ in de apotheek complex. Zij beseffen niet dat ze een persoonlijk samengestelde GIP ontvangen tijdens de uitgiftebegeleiding, omdat ze het niet verwachten. Aan de hand van dit onderzoek willen we de persoonlijke informatie nog begrijpelijker maken." 

Waarin verschilt dit onderzoek?

"Eerdere tests zijn afgenomen bij respondenten in een fictieve setting. Zij gingen het geneesmiddel niet echt zelf gebruiken. Dit kan de antwoorden op de vragen beïnvloeden. Nu testen we de GIP in een realistische situatie bij de eerste uitgifte in de apotheek. Patiënten halen voor de eerste keer een medicijn op en ontvangen dan hun geneesmiddelinformatie. Omdat men het niet verwacht, zien patiënten vaak niet dat het persoonlijke informatie is. Terwijl we bijvoorbeeld uit onderzoek van het NIVEL weten dat patiënten het wel belangrijk vinden om persoonlijke informatie over hun medicijnen te ontvangen."

Ekram Maghroudi deed eerder een ZonMW-studie naar begrijpelijke etiketteksten in de apotheek. Health Base presenteert de resultaten van het GIP-onderzoek in het najaar.

Contact over de GIP

Meer weten over de GIP? Wij helpen u graag!

Meer informatie
Delen via