Marleen Olthoff op04 juni 2018
 • Medicatiebewaking
 • Pharmacom
 • Medicom
 • Melding van de maand

Waarom wijkt het advies over de inname van azathioprine af van sommige bijsluiters?

Fabrikanten hanteren verschillende innameadviezen voor de diverse azathioprinetabletten. Health Base vermeldt op het etiket bij alle azathioprinetabletten dat het ingenomen moet worden met water tijdens de maaltijd. Waarom is hiervoor gekozen?

Adviezen

Er zijn vanuit de fabrikanten momenteel 3 verschillende adviezen in omloop over het innemen van azathioprine.

 • Advies 1:
  De tablet dient te worden ingenomen met ten minste 1 glas vloeistof. De tablet dient te worden ingenomen tijdens de maaltijd.
 • Advies 2:
  Geen advies. Slechts een waarschuwing in het geval van misselijkheid:
  Een minderheid van de patiënten ondervindt misselijkheid wanneer azathioprine voor de eerste keer wordt gegeven. Door de tabletten na de maaltijd in te nemen wordt dit verminderd.
 • Advies 3:
  Azathioprine dient ten minste 1 uur voor of 3 uur na het eten van voedsel of het drinken van melk te worden toegediend.

Inname tijdens de maaltijd

De meerderheid van de fabrikanten raadt aan om het tablet in te nemen tijdens of na de maaltijd, ter vermindering van misselijkheid. Omdat azathioprine bij 1-10% van de gebruikers misselijkheid kan geven, lijkt het inderdaad verstandig om azathioprine rond de maaltijd in te nemen. Daarom heeft Health Base het gebruiksadvies ‘bij de maaltijd innemen met water’ gekoppeld.

Het advies om de inname van azathioprine te scheiden van voedselinname is gebaseerd op studies met de actieve metaboliet 6-MP. Volgens de SPC van de fabrikant is de biologische beschikbaarheid van 6-MP met voedsel 26% lager. Er zijn echter geen aanwijzingen dat dit leidt tot verminderde werkzaamheid, bovendien adviseren andere fabrikanten om azathioprine juist wel met voedsel in te nemen. Daarom heeft Health Base heeft er daarom voor gekozen dit advies niet op te nemen.

GIP

In de GIP is het innameadvies bij alle azathioprine tabletten verwoord als ‘innemen met een half glas water bij de maaltijd’.

 • Sander Borgsteede Manager Onderzoek en Wetenschap
 • Suzanne de Klerk apotheker
 • Marleen Olthoff Apotheker
 • Kim Loan van Donselaar Apotheker

Heeft u een vraag over dit bericht? 

Neem contact op
Delen via