Door Health Base op 22 oktober 2019
  • Medicatiebewaking
  • Health Base

FTO en medicatiereview voor levercirrose patiënt

Een FTO ondersteunt huisartsen en apothekers om de medicatieveiligheid voor patiënten met levercirrose te waarborgen. Dat is één van de adviezen die apotheker/onderzoeker Rianne Weersink geeft in een artikel in het laatste nummer van de Jonge Apotheker (VJA).

FTO

Voor een goede medicatiebewaking moeten apothekers eerst weten wie van hun patiënten levercirrose hebben, schrijft Rianne Weersink. Zij deed promotieonderzoek naar medicatieveiligheid bij patiënten met levercirrose. Een MDL-arts stelt de diagnose en de ernst van de leveraandoening vast en communiceert dit met de huisarts. Huisarts en apotheker kunnen in een FTO afspraken maken over het vastleggen van de contra-indicatie Levercirrose in het zorginformatiesysteem (HIS en AIS). Ook kan de apotheker in het AIS een search doen op specifieke combinaties van medicatie die deze patiënten veel gebruiken, adviseert Rianne Weersink.

Medicatiereview

Naast het in kaart brengen van de patiënten met cirrose, kan een apotheker de patiënten zelf ondersteuning bieden bij het medicatiegebruik. Een medicatiereview bij deze patiënten kan veel problemen bij het medicijngebruik opsporen en oplossen. Tot slot zou patiëntenvoorlichting over de mogelijke gevaren van (vrij verkrijgbare) medicatie heel waardevol zijn, omdat patiënten risico's vaak niet goed inschatten. Meer informatie over medicatieveiligheid voor zorgverleners en patiënten is te vinden op de website www.geneesmiddelenbijlevercirrose.nl.

Promotie

Rianne Weersink verrichte onderzoek bij Health Base en is gastonderzoeker aan de Universidad de Málaga. Zij promoveert op 22 november 2019 op haar onderzoek ‘Medication Safety in Patients with Cirrhosis’ aan de Rijksuniversiteit Groningen.

Delen via