Door Health Base op 30 november 2019
  • Medicatiebewaking
  • Pharmacom
  • Medicom

Adviezen CI Bariatrische chirurgie beschikbaar

Voor de contra-indicatie (CI) Bariatrische chirurgie zijn per 1 december adviezen opgenomen. In Pharmacom en Medicom legt u deze contra-indicatie vast op CI 117.

Bariatrische chirurgie kan zorgen voor een veranderende geneesmiddelrepons door veranderingen in de farmacokinetiek van geneesmiddelen. Daarnaast kunnen enkele geneesmiddelen mogelijk het risico op bepaalde complicaties van de ingreep verhogen.

Vormen bariatrische chirurgie

De contra-indicatie Bariatrische chirurgie omvat alle vormen van bariatrische chirurgie, waaronder gastric bypass, gastric sleeve, single anastomosis duodena ileal-bypass (SADI) en de maagband. De meest voorkomende vorm van bariatrische chirurgie is de gastric bypass, hierover is ook de meeste literatuur te vinden. Vooralsnog wordt er in de adviezen geen onderscheid gemaakt tussen de verschillende vormen van bariatrische chirurgie. Toch kan het vastleggen van het type operatie in bijvoorbeeld het Elektronisch Patiënten Dossier wel nuttig zijn. Mogelijk komen er in de toekomst nog wel specifieke adviezen per type operatie beschikbaar.

Geneesmiddelen met adviezen

De geneesmiddelen waar nu adviezen voor beschikbaar zijn omvatten de anticonceptiva, anticoagulantia, antidiabetica, corticosteroïden, insulines, deferasirox, kaliumchloride, NSAID’s salicylaten, suikerbevattende preparaten en trombocytenaggregatieremmers. Ook zijn er enkele geneesmiddelen waarbij geen signaal nodig is. Deze staan, net als de bewaakte geneesmiddelen, beschreven in het hoofdstuk Bariatrische chirurgie op www.commentarenmedicatiebewaking.nl.

Beoordeling

De adviezen zijn tot stand gekomen door het beoordelen van nationale en internationale bronnen over geneesmiddelen bij bariatrische chirurgie, en praktijkervaring in de eerste en tweede lijn. Hierbij heeft Health Base samengewerkt met de Nederlandse Obesitas Kliniek en zorgverleners in de eerste lijn.

  • Sander Borgsteede Manager Onderzoek en Wetenschap
  • Suzanne de Klerk apotheker
  • Kim Loan van Donselaar Apotheker

Heeft u een vraag over dit bericht? 

Neem contact op
Delen via