Door Health Base op 23 december 2019
  • Medicatiebewaking
  • Pharmacom
  • Medicom

Update adviezen geneesmiddelgebruik bij lactatie

Health Base heeft per 1 januari 2020 de adviezen voor geneesmiddelgebruik bij lactatie geüpdatet. Voor de adviezen volgt Health Base de Teratologie Informatie Service (TIS) van het Lareb.

Eén van de wijzigingen is de verplaatsing van fluticason (inhalatie) en ciclesonide (inhalatie) naar de categorie Meest Veilig. Ook de verplaatsing van efedrine (systemisch) en fenylefrine (systemisch) naar de categorie Risico, Stoppen valt onder de wijzigingen.

Nieuwe categorieën

In de medicatiebewaking van Health Base zijn twee nieuwe categorieën opgenomen:

  • Meest veilig onder voorwaarden
  • Waarschijnlijk veilig onder voorwaarden

Bij deze categorieën moet rekening gehouden worden met één of meerdere voorwaarde(n) voor het gebruik bij borstvoeding. Deze informatie is te raadplegen op CM online en de website van TIS.  Indien aan de voorwaarde wordt voldaan kan het geneesmiddel (veilig of waarschijnlijk veilig) toegepast worden.

Aanpassing CM online

Ook het hoofdstuk lactatie op CM online is aangepast. Nieuw is dat voor de achtergrondinformatie doorverwezen wordt naar de website van TIS, waar de overwegingen voor het toekennen van een categorie kunnen worden opgezocht.

  • Leonie Bogaard Apotheker
  • Marleen Olthoff Apotheker
  • Kayan Tsoi Apotheker
  • Marijn Zeemeijer Apotheker

Heeft u een vraag over dit bericht? 

Neem contact op
Delen via