Door Health Base op 26 februari 2019
  • Medicatiebewaking
  • Pharmacom
  • Medicom

CI 32 leverfunctiestoornissen niet meer vast te leggen

Vanaf 1 maart 2019 is het niet meer mogelijk om CI 32 leverfunctiestoornissen vast te leggen in Pharmacom en Medicom. Wanneer er sprake is van levercirrose, legt u vanaf nu CI 111 levercirrose vast. 

Vanaf 1 september komt CI 32 helemaal te vervallen en vindt er geen medicatiebewaking meer plaats bij patiënten met deze contra-indicatie. Het is van belang om patiënten die levercirrose hebben, tijdig om te zetten naar CI 111.

Extra tijd

Het moment waarop CI 32 definitief vervalt is in tegenstelling tot eerdere berichten opgeschoven naar september 2019. Hierdoor hebben apotheken extra tijd om na te gaan welke patiënten daadwerkelijk levercirrose hebben en ze om te zetten naar CI 111 levercirrose.

Meer informatie

Lees meer (achtergrond)informatie over dit onderwerp in het bericht: ‘Breng mensen met levercirrose op tijd in beeld’.

  • Sander Borgsteede Apotheker
  • Suzanne de Klerk apotheker
  • Marleen Olthoff Apotheker
  • Kim Loan van Donselaar Apotheker

Heeft u een vraag over dit bericht? 

Neem contact op
Delen via