Door Health Base op 04 februari 2019
  • Medicatiebewaking
  • Pharmacom
  • GIP

Nieuwe etikettekst flucloxacilline

Health Base heeft de etikettekst over het innemen van flucloxacilline aangepast. Vanaf februari is deze nieuwe etikettekst in Pharmacom en Medicom beschikbaar. Ook in de GIP is de nieuwe formulering overgenomen. 

De nieuwe etikettekst luidt: ‘Op lege maag of 2 uur na eten innemen. Na innemen 1 uur niet eten.’ De aanpassingen komen voort uit diverse meldingen en onderzoek in apotheken, waaruit bleek dat de etikettekst na een eerdere aanpassing nog steeds te moeilijk was. Voor een goede begeleiding van patiënten bij het op het juiste moment innemen van geneesmiddelen, is naast een etikettekst een mondelinge en schriftelijke instructie essentieel.

Meer over het tot stand komen van deze etikettekst, de wijzigingen in de GIP en welke voorlichting nodig is om patiënten goed te informeren over de innamemomenten van een geneesmiddel leest u in 'Etikettekst flucloxacilline aangepast voor beter begrip'.

  • Leonie Bogaard Apotheker
  • Kayan Tsoi Apotheker
  • Kim Loan van Donselaar Apotheker
  • Marijn Zeemeijer Apotheker

Heeft u een vraag over dit bericht? 

Neem contact op
Delen via