Door Health Base op 05 februari 2019
  • Medicatiebewaking
  • Pharmacom
  • Zorgprotocollen

Zwangerschapspreventieprotocol Valproaat en Mycofenolaat in Pharmacom

Health Base heeft voor de teratogene middelen Valproaat en Mycofenolaat een zwangerschapspreventieprotocol ontwikkeld en toegevoegd aan Pharmacom. De protocollen geven stapsgewijs weer welke punten besproken moeten worden voor een goede voorlichting over zwangerschapspreventie tijdens het gebruik van deze middelen. 

Valproaat en Mycofenolaat hebben een verhoogt risico op een aangeboren afwijking bij het ongeboren kind. Deze middelen behoren daarom tot het zwangerschapspreventieprogramma van het CBG. Het zwangerschapspreventieprogramma heeft als doel om te voorkomen dat vrouwen zwanger worden tijdens het gebruik van medicijnen die risicovol zijn voor de baby. 

Mannen

Het zwangerschapspreventieprogramma is ook geldig voor mannen. Mycofenolaat gaat over in sperma en er zijn onvoldoende gegevens bekend om een risico op schadelijke effecten voor de baby hierbij uit te sluiten. Daarom kan het zwangerschapspreventieprotocol voor mycofenolaat ook gebruikt worden bij mannen.

Naamgeving

Deze twee zwangerschapspreventieprotocollen staan in Pharmacom onder de volgende naam:

  • Begeleiding ZPP (zwanger) valproaat
  • Begeleiding ZPP (zwanger) mycofenol

Medicatiebewaking

In de medicatiebewaking is aan valproïnezuur en mycofenolaat een Eerste Uitgifte Controle (EUC) tekst gekoppeld die verwijst naar deze protocollen. Het gaat om de volgende tekst ‘i.v.m. teratogeniteit voorschrijven of afleveren onder strikte voorwaarden! Zie registratietekst of zorgprotocol’.

  • Han Beekwilder Huisarts
  • Loes zûm Grotenhof Farmakundige
  • Gerrianne Mensink Apotheker
  • Marten Niessink Huisarts

Heeft u een vraag over dit bericht?

Neem contact op
Delen via