Door Health Base op 28 februari 2019

UI-online: ondersteuning van uw farmacogenetisch beleid

Volgens recente adviezen van de KNMP Werkgroep Farmacogenetica is het van ‘essentieel belang’ dat patiënten gegenotypeerd worden voordat zij clopidogrel gaan gebruiken. Bij poor metabolisers van CYP2C19 moet er een ander middel gekozen worden en voor intermediate metabolisers moet een hogere dosering worden geadviseerd. Vanwege leveringsproblemen van dipyridamol worden momenteel veel patiënten omgezet naar clopidogrel. 

Om u in de voorlichting van uw patiënt te ondersteunen heeft de redactie van de Stichting Uitgifte Informatie de voorlichting instructie clopidogrel aangepast. Hierin wordt uitgelegd dat een farmacogenetische bepaling wenselijk is voor een goede effectiviteit en bescherming, maar ook dat zo’n bepaling van belang is voor veel andere geneesmiddelen die via CYP2C19 worden omgezet.

Labuitslagen

In veel gevallen worden farmacogenetische labuitslagen nog niet aan de apotheker worden doorgegeven. Het ligt daarom voor de hand dat de apotheker bij eerste uitgifte vast stelt of een dergelijke laboratoriumonderzoek is uitgevoerd. En indien dit het geval is, de uitslag met toestemming van de patiënt opvraagt en met hem of haar bespreekt.

Meer informatie

Op UI-online is ook een leaflet beschikbaar voor meer uitleg over farmacogenetica in begrijpelijke taal. Tenslotte is er een achtergrondtekst beschikbaar, die bij het aanschrijven bij eerste uitgifte als pop-up verschijnt (MIRA/CGM).

Achtergrondinformatie over CYP2C19 en de uitgebreide farmacogenetische risico-analyse over clopidogrel is te vinden op de KNMP-Kennisbank.

Heeft u een vraag over dit bericht?

Neem contact op
Delen via