Door Health Base op 04 maart 2019
 • Medicatiebewaking
 • Pharmacom
 • Medicom

Bewaking CI Hartfalen geheel herzien

De contra-indicatie hartfalen is geheel herzien. Dit in samenwerking met de KNMP. De gewijzigde bewaking is per 1 maart 2019 verwerkt in Pharmacom, Medicom en op CM online.

Verwijderde groepen uit de bewaking

Met de herziening van CI Hartfalen zijn enkele groepen verwijderd uit de bewaking. Dit in verband met onvoldoende bewijs voor een risico bij een vastgelegde contra-indicatie hartfalen, of in verband met voldoende gemonitorde zorg. Het gaat om de volgende geneesmiddelgroepen:

 • Bèta-blokker
 • Nifedipine
 • Corticosteroïden
 • Immunomodulantia
 • Parasympathicomimetica
 • DDP-4-remmers behalve saxagliptine
 • Cardiotoxische oncolytica

Nieuwe bewaking

De DPP4-remmer saxagliptine is nieuw toegevoegd aan de bewaking van de CI Hartfalen. De beschikbare literatuur laat zien dat bij saxagliptine het risico op ziekenhuisopname door hartfalen verhoogd is. Een risico op verergering van hartfalen is daarom niet uit te sluiten bij patiënten met deze aandoening. Dit geldt niet voor de overige DPP-4-remmers en deze worden niet bewaakt. Zie voor meer informatie de achtergrondtekst van deze contra-indicatie.

Ongewijzigde bewaking

Voor de volgende groepen is de bewaking ongewijzigd gebleven:

 • MAO-remmers
 • Oestrogenen
 • (hydroxy)chloroquine

De overige geneesmiddelgroepen zijn in een eerder stadium al herzien en waar nodig aangepast.

 • Leonie Bogaard Apotheker
 • Kayan Tsoi Apotheker
 • Kim Loan van Donselaar Apotheker
 • Marijn Zeemeijer Apotheker

Heeft u een vraag over deze Update?

Neem contact op
Delen via