Door Health Base op 04 maart 2019
 • Medicatiebewaking
 • Pharmacom
 • Medicom

Nieuwe interactie en achtergrondteksten beschikbaar

In Pharmacom, Medicom en Commentaren Medicatiebewaking is een nieuwe interactie (IA) opgenomen. Het gaat om IA 491 digoxine- rolapitant. In Commentaren Medicatiebewaking zijn nieuwe achtergrondteksten bij farmacogenetica beschikbaar.

Nieuwe interactie (IA) 491 digoxine-rolapitant

Rolapitant geeft in combinatie met digoxine een verhoogde kans op digoxinetoxiciteit door stijging van de digoxine spiegel. Digoxine is een substraat van P-glycoproteïne (P-gp) en rolapitant is een remmer van P-gp. Wanneer P-gp wordt geremd, kan dit resulteren in een verhoogde blootstelling aan digoxine. In een studie met gezonde vrijwilligers leidde oraal gebruik van rolapitant (eenmalig 180 mg) tot een toename van de Cmaxen AUC van digoxine met respectievelijk 71% en 30% (1). Hoewel er geen farmacodynamisch effect is gezien, is een klinisch relevant effect niet uit te sluiten. In verband met het risico is het advies om rolapitant door een alternatief te vervangen.

Nieuwe achtergrondteksten farmacogenetica 

Voor het COMT-polymorfisme en het MTHFR-polymorfisme zijn nieuwe achtergrondteksten opgenomen. De teksten zijn te vinden onder de volgende contra-indicatie hoofdstukken in commentaren medicatiebewaking:

 • CI 571: COMT Met/Met
 • CI 572: COMT Val/Met
 • CI 573: COMT Val/Val (wild type)
 • CI 577: MTHFR 677CC (wild type)
 • CI 578: MTHFR 677CT
 • CI 579: MTHFR 677TT

Voor beide polymorfismen zijn nog geen geneesmiddelgroepen bekend waarvoor medicatiebewaking nodig is. Er zijn al wel geneesmiddelgroepen bekend waarvan een theoretisch risico werd verwacht, maar waarvan in de literatuur geen klinisch relevant risico aangetoond is. Dit zijn methylfenidaat voor het COMT-polymorfisme en methotrexaat voor het MTHFR-polymorfisme. Deze geneesmiddelgroepen zijn beschreven in de desbetreffende hoofdstukken.

Ondanks dat er nog geen medicatiebewaking beschikbaar is, is het al mogelijk om het COMT en MTHFR polymorfisme vast te leggen bij de patiënt. Zodra er geneesmiddelen zijn waarvoor medicatiebewaking nodig is bij de betreffende polymorfismen, is dit zichtbaar bij de gekoppelde patiënt.

1 Wang X, Zhang ZY, Arora S, Hughes L, Wang J, Powers D, et al. Effects of Rolapitant Administered Intravenously or Orally on the Pharmacokinetics of Digoxin (P-glycoprotein Substrate) and Sulfasalazine (Breast Cancer Resistance Protein Substrate) in Healthy Volunteers. J Clin Pharmacol 2018; 58: 202-211

 • Leonie Bogaard Apotheker
 • Kayan Tsoi Apotheker
 • Kim Loan van Donselaar Apotheker
 • Marijn Zeemeijer Apotheker

Heeft u een vraag over deze Update?

Neem contact op
Delen via