Door Health Base op 30 april 2019
  • Medicatiebewaking
  • GIP
  • Pharmacom
  • Medicom

Alle etiketteksten innamemomenten aangepast

Health Base heeft de etiketteksten over innamemomenten aangepast bij alle desbetreffende geneesmiddelen. Vanaf 1 mei zijn alle nieuwe etiketteksten beschikbaar in Pharmacom en Medicom. 

De nieuwe etikettekst luidt: ‘Op lege maag of X uur na eten innemen. Na innemen X uur niet eten.’ De oude tekst over innamemomenten werd minder goed begrepen en is daarom verbeterd.

In februari van dit jaar is de nieuwe etikettekst al voor flucloxacilline doorgevoerd. De verbeterde etikettekst is goed ontvangen en leidt tot een beter begrip. Daarom zijn nu voor alle andere geneesmiddelen waarbij het moment van inname belangrijk is, de etiketteksten aangepast.

Goede begeleiding

Het project begrijpelijke etiketteksten heeft duidelijk gemaakt dat veel instructies zo complex zijn dat ze als etikettekst nog steeds niet helemaal begrepen worden. Voor een goede begeleiding van patiënten, is daarom naast een etikettekst, een mondelinge en schriftelijke instructie essentieel.
Zie voor meer informatie het nieuwsbericht ‘Etikettekst flucloxacilline aangepast voor beter begrip’.

  • Sander Borgsteede Manager Onderzoek en Wetenschap
  • Suzanne de Klerk apotheker
  • Marleen Olthoff Apotheker
  • Kim Loan van Donselaar Apotheker

Heeft u een vraag over dit bericht? 

Neem contact op
Delen via