Door Health Base op 03 april 2019
  • GIP
  • Pharmacom

Risicoperiode oncolytica in de GIP

Health Base heeft de informatie over beschermende maatregelen voor excreta bij oncolytica in de GIP uitgebreid. De GIP vermeldt nu per middel hoelang patiënten extra maatregelen moeten treffen.

Na chemotherapie verlaten cytostatica via uitscheidingsproducten (excreta) het lichaam. Voorbeelden zijn urine, ontlasting en braaksel. Tijdens en na gebruik van cytostatica zijn beschermende maatregelen nodig. Dit om te voorkomen dat de omgeving van de patiënt in aanraking komt met cytostaticaresten.

Duur beschermende maatregelen

Het verschilt per geneesmiddel hoelang cytostatica traceerbaar zijn in de uitscheidingsproducten, en hoelang beschermende maatregelen nodig zijn. De risicoperiode varieert tussen de één en zeven dagen, met een uitschieter naar twee weken. Als onderbouwing voor de GIP zijn de adviezen van de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuisapothekers (NVZA), het Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL) en de praktijkervaring van diverse ziekenhuizen gebruikt. Sommige ziekenhuizen houden uit praktisch oogpunt standaard een periode van zeven dagen aan voor alle middelen. Voor de GIP hebben we ervoor gekozen om zo concreet mogelijk te zijn. Per middel is de juiste termijn opgenomen.

Advies arts

In de GIP benoemen we bewust alleen dat de patiënt maatregelen moet nemen, maar niet welke precies. Hiervoor verwijzen we naar de adviezen van de arts of verpleegkundige. De patiënt ontvangt van deze zorgverleners uitgebreide mondelinge en schriftelijke informatie. De adviezen kunnen per ziekenhuis verschillen. Bovendien moet de patiënt thuis andere maatregelen nemen, dan in het ziekenhuis. Het voert te ver om dit allemaal in de GIP op te nemen.

  • Ellen Davidse Apotheker
  • Daphne Ensink Apotheker
  • Plonja Gudde Apotheker
  • Channah de Haas Apotheker
  • Gerrianne Mensink Apotheker
  • Mila Tjoa Apotheker

Heeft u een vraag over dit bericht?

Neem contact op
Delen via