Door Health Base op 02 april 2019
  • Medicatiebewaking
  • Pharmacom
  • Medicom

Xylometazoline in CI 13 Lang-QT-intervalsyndroom

Health Base heeft xylometazoline opgenomen in de medicatiebewaking van contra-indicatie (CI) 13. Het is recent geclassificeerd als middel met een risico op QT-interval verlenging.

Torsade de Pointes

Xylometazoline is absoluut gecontra-indiceerd bij LQTS (Lang-QT-intervalsyndroom), omdat het een verhoogde kans geeft op het ontstaan van Torsade de Pointes (TdP); een levensbedreigende ventriculaire aritmie.

Het middel is opgenomen in verband met het stimulerende effect op het hart via een alfa-adrenerg effect; dit kan theoretisch het risico op TdP verhogen. 

Crediblemeds

Voor het opnemen van middelen in CI 13 volgt Health Base de internationale bron CredibleMeds. Deze organisatie beoordeelt geneesmiddelen op hun risico op TdP en plaatst deze middelen in de volgende categorieën:

I: Risico op TdP
II Mogelijk risico op TdP
III: Conditioneel risico op TdP
IV: Risico op TdP anders dan door QT-interval verlenging

Als CredibleMeds een geneesmiddel in één van de risicocategorieën toekent, wordt dit middel opgenomen in de bewaking bij CI 13. De middelen met categorie I (risico op TdP) worden onderling ook nog bewaakt in verschillende interacties.

Oxymetazoline en tramazoline (in België in de handel) zijn vooralsnog nog niet opgenomen op CredibleMeds en daarom ook nog niet in de medicatiebewaking. 

Commentaren Medicatiebewaking

De bewaking van xylometazoline in CI 13 is ook verwerkt in de online versie van Commentaren Medicatiebewaking www.commentarenmedicatiebewaking.nl.

Delen via