Door Health Base op 04 juni 2019
  • Medicatiebewaking
  • Medicom
  • Content voor zorg-ict

Levercirrose vastleggen in het huisartsinformatiesysteem

Pas als een chronische leverziekte gevorderd is tot cirrose, is aanpassing van de medicatie nodig. Door in het huisartsinformatiesysteem de contra-indicatie (CI) leverfunctiestoornis te vervangen door de CI Levercirrose kan men dit automatisch bewaken.

Dit schrijven de auteurs van het artikel ‘Veilig voorschijven bij levercirrose’ in Huisarts & Wetenschap (april 2019).

Lagere dosering

Vanwege overcapaciteit van de lever is een leverfunctiestoornis pas klinisch relevant bij levercirrose. Een MDL-arts kan deze diagnose vaststellen. Bij het voorschrijven van geneesmiddelen bij patiënten met levercirrose moet de huisarts rekening houden met de verminderde leverfunctie. Door de gewijzigde famacokinetiek en famacodynamiek is in sommige gevallen een lagere dosering nodig of moet het geneesmiddel worden vervangen door een ander middel. Het artikel benoemt de adviezen voor geneesmiddelen die veel door huisartsen voorgeschreven worden: analgetica, statines en antibiotica. De auteurs geven aan dat de website www.geneesmiddelenbijlevercirrose.nl informatie geeft over welke geneesmiddelen patiënten met cirrose veilig kunnen gebruiken.

Onnodige signalen

Door per patiënt na te gaan of deze levercirrose heeft en alleen dan de CI levercirrose te koppelen voorkomt men onnodige medicatiebewakingssignalen. De adviezen zijn geïntegreerd in Medicom en Pharmacom. In deze systemen is vanaf 1 september 2019 alleen de nieuwe CI Levercirrose vast te leggen. Om huisartsen en apothekers te ondersteunen is er FTO-materiaal opgesteld, dat u gratis kunt downloaden.
U kunt patiënten verwijzen naar de website www.geneesmiddelenbijlevercirrose.nl/patiënten. Ook thuisarts.nl bevat informatie over levercirrose.

Meer informatie:

Heeft u een vraag over dit bericht?

Neem contact op
Delen via