Door Health Base op 06 juni 2019
  • Medicatiebewaking
  • Pharmacom

Nieuwe doseercode en zorginformatie voor gebruik PrEP

De doseercode voor het gebruik van pre-expositie profylaxe (PrEP) is beschikbaar per 1 juni. In de doseercode wordt voor meer informatie verwezen naar de GIP en naar de website mantotman.nl. Health Base kreeg de afgelopen tijd meerdere verzoeken voor een specifieke doseercode voor het gebruik van PrEP.

PrEP is een combinatie van de hiv-remmers emtricitabine en tenofovir disoproxil, die wordt toegepast ter preventie van hiv. Vanwege de complexiteit van het gebruik en de beperkte ruimte op het etiket, is in overleg met de Redactiecommissie Medicatiebewaking gekozen om een verwijzing op te nemen naar een plek waar meer ruimte is voor een duidelijke en volledige uitleg. Er is gekozen om hierbij te verwijzen naar de GIP en naar de website mantotman.nl. 

Doseercode

De doseercode ‘PREP’ is als volgt:
Voor gebruik PrEP:
lees de GIP of kijk op mantotman.nl

GIP

Per 1 juni zijn de GIP en Uitgiftebegeleiding voor alle hiv-middelen herzien. In deze herziening is er in de GIP van 'emtricitabine/tenofovir-disoproxil tablet 200/245 mg' informatie opgenomen over het gebruik als PrEP. 

Vanaf 1 juni zijn voor emtricitabine/tenofovir de nieuwe doseercode, GIP en EUB beschikbaar in Pharmacom.

  • Leonie Bogaard Apotheker
  • Marleen Olthoff Apotheker
  • Kayan Tsoi Apotheker
  • Marijn Zeemeijer Apotheker

Heeft u een vraag over dit bericht? 

Neem contact op
Delen via