Door Health Base op 01 juli 2019

CM update: gewijzigde contra-indicaties

De medicatiebewaking van Health Base is volledig geüpdatet. Ook CM online is bijgewerkt naar de laatste inzichten en daarmee geactualiseerd. De wijzigingen zijn per 1 juli zichtbaar op de website van CM online.

Alle contra-indicaties zijn tekstueel herzien en geactualiseerd waar mogelijk. De volgende belangrijke wijzigingen zijn doorgevoerd:

 • CI 6/9 Diabetes: De antidepressiva worden niet meer bewaakt in verband met te weinig bewijs voor een contra-indicatie. Uit een nieuwe systematische review blijkt dat de aanwezige studies niet eenduidig zijn, waardoor er geen harde conclusies konden worden getrokken.
 • CI 28 Veneuze trombo-embolie: Testosteron is opgenomen in de bewaking in verband met de verhoogde kans op het ontwikkelen van veneuze trombo-embolie die gezien is in studies.
 • CI 29 Depressie: De gonadoreline-agonisten zijn verwijderd van de bewaking in verband met onvoldoende literatuur voor onderbouwing van een contra-indicatie. De fabrikanten van diverse gonadoreline-agonisten waarschuwen voor een contra-indicatie, maar dit kon niet worden onderbouwd vanuit de beschikbare literatuur
 • CI 33 Verminderde nierfunctie: Het CM hoofdstuk en de bewaking zijn bijgewerkt aan de hand van diverse richtlijnen van o.a. de NfN* en de KNMP Werkgroep Geneesmiddelen bij Verminderde Nierfunctie en Dialyse. Belangrijke wijzigingen zijn de verruiming van de adviezen bij thiazide-diuretica; deze mogen nu ook gebruikt worden tot 10 ml/min. Bij gebruik van opioïden bij een verminderde nierfunctie is er nu een voorkeur voor fentanyl. Tenslotte zijn de adviezen bij gebruik van de SGLT2-remmers (zoals canagliflozine en dapaglifozine) verruimd: er is geen actie meer nodig boven de 30ml/min.
 • CI 101 Verkeersdeelname: De middelen glycopyrronium (oraal en iv), nefopam, guanfacine, levodropropizine en cariprazine zijn gekoppeld aan de contra-indicatie in verband met een mogelijk effect op de rijvaardigheid.
 • CI 106/107 Dialyse: Het CM hoofdstuk en de bewaking zijn bijgewerkt aan de hand van diverse richtlijnen van o.a. de NfN* en de KNMP Werkgroep Geneesmiddelen bij Verminderde Nierfunctie en Dialyse. De bewaking en de adviezen zijn geactualiseerd. Bij de opioïden is er nu een voorkeur voor fentanyl. De fosfaatbinders, (actief) vitamine D en overige calciumregulerende middelen zijn ontkoppeld van de bewaking.
 • CI 111 Levercirrose: Middelen bij de behandeling van afhankelijkheid (acamprosaat, disulfiram, nalmefeen, naltrexon) en klassieke antipsychotica zijn beoordeeld en toegevoegd aan de bewaking.

* NfN: Nederlandse Federatie voor Nefrologie

 • Sander Borgsteede Manager Onderzoek en Wetenschap
 • Suzanne de Klerk apotheker
 • Marleen Olthoff Apotheker
 • Kim Loan van Donselaar Apotheker

Heeft u een vraag over dit bericht? 

Neem contact op
Delen via