Door Health Base op 22 juli 2019
  • Medicatiebewaking
  • Pharmacom
  • Medicom

Herinnering: CI 32 leverfunctiestoornissen vervalt per 1 september

Per 1 september a.s. vervalt de bewaking bij contra-indicatie leverfunctiestoornissen (CI 32). Dat betekent dat er geen signalen meer opkomen voor deze contra-indicatie. Leg daarom patiënten met levercirrose voor september vast met CI 111 levercirrose. 

Problemen met de lever werden voorheen vastgelegd met de CI 32 leverfunctiestoornis. Maar een leverfunctiestoornis is alleen relevant voor de veiligheid en dosering van geneesmiddelen wanneer er sprake is van levercirrose, zo blijkt uit onderzoek. Health Base ontwikkelde daarom de contra-indicatie 111 (CI 111) levercirrose, welke aan patiënten met levercirrose kan worden toegekend. Zorgt u ervoor dat u bij alle patiënten met levercirrose deze contra-indicatie vóór 1 september in het patiëntendossier vastlegt?

Wat moet u doen voor 1 september?

Het is belangrijk dat u in kaart brengt welke patiënten levercirrose hebben. Dit kunt u doen door na te gaan of er bij een patiënt met CI leverfunctiestoornissen sprake is van cirrose. Mogelijk is het nodig hiervoor contact te leggen met de huisarts of MDL-arts. Aan de patiënten met cirrose kent u CI 111 levercirrose toe. Bij patiënten zonder cirrose, kunt u CI 32 verwijderen. Doet u dit niet, dan zal de bewaking per 1 september automatisch vervallen. De contra-indicatie blijft wel in het patiëntendossier staan, maar er is dan geen medicatiebewaking meer aan gekoppeld.

Download kennisdocumenten over geneesmiddelen bij levercirrose

We hebben het afgelopen jaar informatie beschikbaar gesteld op de website www.geneesmiddelenbijlevercirrose.nl om zorgverleners te informeren. Veel FTO-groepen zijn aan de slag gegaan met geneesmiddelen bij levercirrose. Hierbij hebben zij gebruik gemaakt van een powerpointpresentatie die is te downloaden vanaf de website. In aanvulling daarop is er een kennisdocument opgesteld met achtergrondinformatie en een handleiding voor het opschonen van de contra-indicatie ‘leverfunctiestoornis’ in het apotheekinformatiesysteem. Bovendien hebben we op basis van ervaringen van zorgverleners, de ‘best practices’ beschreven over de uitwisseling van de diagnose en ernst van cirrose tussen de tweede en eerste lijn.

Informatie voor de patiënt

U kunt patiënten verwijzen naar het patiëntendeel van de website www.geneesmiddelenbijlevercirrose.nl. Voor achtergrondinformatie is er een item over levercirrose beschikbaar op thuisarts.nl.

  • Leonie Bogaard Apotheker
  • Marleen Olthoff Apotheker
  • Kayan Tsoi Apotheker
  • Marijn Zeemeijer Apotheker

Heeft u een vraag over dit bericht? 

Neem contact op
Delen via