Door Health Base op 02 juli 2019
 • Medicatiebewaking
 • Pharmacom
 • Medicom

Jaarlijkse grote update Medicatiebewaking


De medicatiebewaking van Health Base is per 1 juli volledig geüpdatet. Ook de informatie op CM online is bijgewerkt naar de laatste inzichten.

Interacties

De medicatiebewaking bevat 5 nieuwe interacties:

 • IA 319: Mexiletine – Theofylline
 • IA 492: Thyreomimetica – kaliumbinders
 • IA 493: Naloxegol - CYP3A4-remmers
 • IA 494: Carbamazepine - fenobarbital /primidon
 • IA 495: Voriconazol – enzyminductoren

Een aantal interacties is vervallen:

 • IA 76: Heparine – Acetylsalicylzuur. De reden voor het vervallen is dat het risico op bloedingen al ondervangen wordt door bewaking via de PD-module.
 • IA 182: Tramadol – Enzyminductoren. De interactie is komen te vervallen na herbeoordeling van de bewijslast.
 • IA 154: Anticonceptiva – Azoolantimycotica: De reden voor het vervallen is het ontbreken van voldoende bewijs voor een klinisch relevant effect. Daarnaast werd sinds de gewijzigde NHG standaard Hormonale anticonceptie (2011), in de BOS-tekst alleen nog gewaarschuwd voor de mogelijkheid op ontregeling van de menstruatiecyclus. De betrouwbaarheid van het anticonceptivum wordt niet beïnvloed.

Tenslotte zijn de volgende belangrijke wijzigingen doorgevoerd:

 • IA 288 Morfinomimetica – enzyminductoren: In deze interactie worden nu ook buprenorfine, fentanyl en oxycodon bewaakt.
 • Bosentan is als nieuwe standaardenzyminductor toegevoegd aan diverse interacties met enzyminductoren.

Contra-indicaties

De volgende belangrijke wijzigingen zijn doorgevoerd in de contra-indicaties:

 • CI 6/9 Diabetes: De antidepressiva worden niet meer bewaakt.
 • CI 28 Veneuze trombo-embolie: Testosteron is opgenomen in de bewaking.
 • CI 29 Depressie: De gonadoreline-agonisten zijn verwijderd uit de bewaking.
 • CI 33 Verminderde nierfunctie: de indeling van het CM hoofdstuk is aangepast en de adviezen zijn geactualiseerd. Belangrijke wijzigingen zijn de verruiming van de adviezen bij thiazide-diuretica en SGLT2-remmers. Bij gebruik van opioïden bij een verminderde nierfunctie is er nu een voorkeur voor fentanyl.
 • CI 101 Verkeersdeelname: De middelen glycopyrronium (oraal en iv), nefopam, guanfacine, levodropropizine en cariprazine zijn gekoppeld aan deze contra-indicatie.
 • CI 106/107 Dialyse: De bewaking en de adviezen zijn geactualiseerd. Bij de opioïden is er nu een voorkeur voor fentanyl. De fosfaatbinders, (actief) vitamine D en overige calciumregulerende worden niet meer bewaakt.
 • CI 111 Levercirrose: Middelen bij de behandeling van afhankelijkheid (acamprosaat, disulfiram, nalmefeen, naltrexon) en klassieke antipsychotica zijn beoordeeld en toegevoegd aan de bewaking.

GIP en Uitgiftebegeleiding

Alle wijzigingen in de interacties en contra-indicaties zijn ook verwerkt in de GIP en de Uitgiftebegeleiding.

Commentaren Medicatiebewaking

Voor meer achtergrondinformatie bij de gewijzigde medicatiebewaking kunt u www.commentarenmedicatiebewaking.nl raadplegen. De gewijzigde adviezen zijn ook hier per 1 juli verwerkt.

Raadpleeg de Taxebrief Pharmacom en Taxebrief Medicom van juli voor een compleet overzicht van de wijzigingen.

Delen via