Door Health Base op 02 november 2020

Voorlichtinginstructies (VI) diabetes meer op maat

Het is belangrijk om bij de voorlichting in de apotheek aan te sluiten bij de informatiebehoefte van de patiënt. Op basis van een eerste uitgifte signaal is die behoefte niet altijd even goed in te schatten. Zo zal bijvoorbeeld een diabetespatiënt die van medicatie is veranderd een andere behoefte aan informatie hebben dan iemand die voor het eerst behandeld wordt. Daarom worden diverse voorlichtingsinstructies (VI’s) aangepast. Gestart is met de antidiabetica VI’s voor type 2.

Stappenplan

Rondom farmacotherapie wordt doorgaans gewerkt met het stappenplan uit de NHG-Standaard. De redactie van SUI heeft besloten dit te volgen en de instructies daarop af te stemmen. De VI’s voor antidiabetica type 2 zijn nu aangepast. Er wordt bijvoorbeeld toegelicht waarom het nodig is de therapie aan te passen om de streefwaarden te halen. En waar in het begin van de therapie nog aandacht wordt besteed aan de aandoening en leefregels in de VI, zal dat in een latere fase veel minder het geval zijn. De aangepaste voorlichting sluit dus veel beter aan op de situatie waarin de patiënt zich bevindt.

Plaats van het middel

Waar mogelijk proberen wij de plaats van het geneesmiddel in de behandeling aan te geven, wat je ervan mag verwachten en waarom dit middel geschikt is voor de patiënt (zie voorbeeld DPP-4 remmer).

Triage met behulp van zorgprotocollen

Voor het inschatten van de informatiebehoefte van de patiënt is een vorm van triage nodig. Om u daarbij te helpen heeft de redactie van SUI daarvoor zorgprotocollen ontwikkeld. Daarbij zijn de stappen uit de KNMP-conceptrichtlijn consultvoering gevolgd. Voor diabetes type 2 is er nu een protocol dat wordt getriggerd bij een eerste verstrekking van metformine (zie voorbeeld protocol). Andere aandoeningen gaat SUI de komende tijd ook volgens dit stramien op beknopte wijze uitwerken.

Heeft u een vraag over dit bericht?

Neem contact op
Delen via