Door Health Base op 30 juni 2020

Jaarlijkse grote update medicatiebewaking

De medicatiebewaking van Health Base is volledig geüpdatet. Hieronder een overzicht van algemene wijzigingen, nieuwe, gewijzigde en vervallen interacties, gewijzigde contra-indicaties en nieuwe pseudo-dubbel medicaties. Ook CM online is bijgewerkt naar de laatste inzichten en daarmee geactualiseerd. 

Algemene wijzigingen

 • Het woord cumarine is binnen de medicatiebewaking gewijzigd naar vitamine-K-antagonist. Soms wordt hiervoor de afkorting VKA gebruikt.
 • Rode gist rijst bevattende preparaten (productgroep niet-geneesmiddelen) zijn opgenomen in de medicatiebewaking in verband met de werkzame stof lovastatine die HmG-CoA-reductase-activiteit heeft.
 • Clopidogrel is beoordeeld als sterke CYP2C8-remmer en zodoende opgenomen in de interactie-module met repaglinide en enzalutamide.

Nieuwe interacties

 • 803: Venetoclax – CYP3A4-remmers
 • 804: Venetoclax – enzyminductoren
 • 805: MTOR-remmers – ACE-remmers
 • 806: Dabigatran – PgP-inductoren
 • 807: Edoxaban – PgP-remmers
 • 808: Edoxaban – PgP – inductoren

Gewijzigde interacties

 • IA 81 (ciclosporine – CYP3A4-remmers/P-gp-remmers): Allopurinol wordt niet meer in deze interactie bewaakt.
 • IA 418 (orale anticoagulantia – enzym/P-gP-inductoren): Edoxaban en dabigatran zijn uit deze interactie gehaald en deze worden nu apart bewaakt in nieuwe interacties (806, 808). Zie voor meer informatie het aparte nieuwsbericht hierover.
 • IA 336 (statines-fusidinezuur): Pravastatine en fluvastatine zijn toegevoegd aan de interactie.
 • IA 477 (chinolonen – calcium): Ofloxacine is verwijderd in verband met gebrek aan bewijs.
 • IA 310 (brivudine – (pro-drugs van) fluorouracil): Flucytosine is toegevoegd aan de interactie.
 • IA 450 (Cisplatine – amfotericine B / aminoglycosiden): Carboplatine is toegevoegd aan de interactie in verband met een verhoogde kans op nefrotoxiciteit.

Vervallen interacties

 • IA 305: allergenen subcutaan – ACE-remmers. Deze interactie vervalt omdat het bewijs onvoldoende wordt geacht en de interactie door landelijke richtlijnen niet wordt onderschreven.
 • IA 491 digoxine – rolapitant. Deze interactie vervalt omdat rolapitant uit de handel is gegaan.
 • IA 502 didanosine – overige middelen
 • IA 507 indinavir – overige middelen
 • IA 524 enfuvirtide – overige middelen
 • IA 601 boceprevir – overige middelen

Gewijzigde contra-indicaties

 • CI 2 (Epilepsie): Ketotifen en metoclopramide worden niet meer bewaakt in verband met onvoldoende onderbouwing voor een contra-indicatie in de literatuur.
 • CI 3 (Parkinson): Baclofen en alimemazine worden niet meer bewaakt in verband met onvoldoende onderbouwing voor een contra-indicatie in de literatuur.
 • CI 11 (Ischemische hartziekten, inclusief angina pectoris): De naam van de contra-indicatie is gewijzigd in ‘Ischemische hartziekten’.
 • CI 14 (Hartfalen): Carbetocine wordt niet meer bewaakt.
 • CI 16 en 31 (Ulcus pepticum en dyspepsie): De anticoagulantia (VKA’s, DOAC’s, LMWH’s en heparines) zijn toegevoegd en worden vanaf nu ook bewaakt om te wijzen op de kans op maagvliesbeschadiging en ulcus-vorming.
 • CI 24 (Mictieklachten met urineretentie): De naam van de contra-indicatie is gewijzigd naar ‘urineretentie’.
 • CI 27 (Mammacarcinoom): De naam van de contra-indicatie is gewijzigd in ‘borstkanker’.
 • CI 71 (Herseninfarct/TIA): Alle NSAID’s en cox-remmers zijn toegevoegd en worden nu bewaakt om te wijzen op het verhoogde risico op een herseninfarct/TIA.
 • CI 75 (Angio-oedeem): ATII-antagonisten en aliskiren worden niet meer bewaakt omdat er geen bewijs is voor verergering van angio-oedeem bij gebruik van deze middelen.
 • CI 96-98 (Zwangerschap): De medicatiebewaking is geüpdatet naar aanleiding van de nieuwe informatie op de website van het TIS van Lareb. Zie voor meer informatie het aparte nieuwsbericht hierover.
 • CI 99 (Lactatie): De naam van de contra-indicatie is gewijzigd in ‘borstvoeding’.
 • CI 101 (Verkeersdeelname): De middelen amifampridine en fampridine zijn opgenomen. Ook de antihistaminica uit categorie I zijn opgenomen; acrivastine, bilastine, cetirizine, desloratadine, ebastine, fexofenadine, levocetirizine, loratadine, mizolastine en rupatadine. De meeste van deze antihistaminica hebben bij gebruik van de standaarddosering (bij allergische rhinitis) weinig negatieve invloed op de rijvaardigheid. Echter bij gebruik van hogere doseringen (bij urticaria) is de invloed waarschijnlijk sterker. Bij optreden van rijgevaarlijke bijwerkingen wordt autorijden ontraden. Omdat de meeste patiënten deze antihistaminica in de standaarddosering gebruiken die rijveilig is, is ervoor gekozen om (vooralsnog) geen GW op te nemen maar de eerder beschreven informatie alleen op te nemen in de GIP, UB en als CI-signaal bij patiënten waarbij CI 101 is vastgelegd.
 • CI 102 (Contactlenzen): Bij alle oogdruppels geldt nu: Bij meer dan 2x per dag druppelen: geen zachte lenzen dragen.
 • CI 116 (Morbide obesitas): Er zijn specifieke adviezen beschikbaar voor parenteraal gentamicine en tobramycine.

Nieuwe PD’s

Onderstaande PD’s (pseudo-dubbel medicatie) zijn nieuw opgenomen om een extra signaal te genereren voor mogelijke QT-interval verlenging. De middelen in deze PD’s worden ook al in andere PD-groepen bewaakt, maar daarbij ontbreekt een specifieke waarschuwing m.b.t. QT-interval verlening.

 • PD 737 QT-verlengende antimicrobiële middelen.
 • PD 738 QT-verlengende antipsychotica.
 • PD 739 QT-verlengende anti-aritmica klasse I.
 • PD 740 QT-verlengende anti-aritmica klasse III.

Patiënteninformatie

Alle wijzigingen in de interacties, contra-indicaties en pseudo-dubbel medicatie zijn ook verwerkt in de GIP en bijbehorende persoonlijke bewakingstekstblokken.
 

 • Sander Borgsteede Manager Onderzoek en Wetenschap
 • Suzanne de Klerk apotheker
 • Marleen Olthoff Apotheker
 • Kim Loan van Donselaar Apotheker

Heeft u een vraag over dit bericht? 

Neem contact op
Delen via