Door Health Base op 25 juni 2020
  • Pharmacom
  • GIP

Verwijzing instructiefilmpjes corticosteroïd neussprays in GIP

In de GIP van de corticosteroïd neussprays is per juli in de rubriek 'Het gebruik van dit medicijn' een verwijzing opgenomen naar inhalatorgebruik.nl. Op de website van de Long Alliantie Nederland (LAN) staan instructiefilmpjes die laten zien hoe je de neusspray moet gebruiken. 

De instructie in de GIP komt overeen met de informatie in de filmpjes. Beide zijn gebaseerd op de LAN-protocollen over corticosteroïd neussprays die in oktober 2019 zijn gepubliceerd. Er zijn twee verschillende filmpjes: een algemeen filmpje en één specifiek voor de Avamys® neusspray. Deze laatste heeft een afwijkend soort flesje en daarom een andere gebruiksinstructie.

Verkeerd gebruik

De protocollen en filmpjes zijn ontwikkeld omdat in de praktijk veel patiënten de neussprays verkeerd gebruiken. Hierdoor kunnen bijwerkingen zoals neusbloedingen ontstaan. Omdat ook de instructies in de bijsluiter van de verschillende neussprays niet hetzelfde zijn, levert dit bij zowel zorgverlener als patiënt veel verwarring op. Om juist gebruik van de neussprays te bevorderen, heeft de LAN daarom uniforme protocollen ontwikkeld. De filmpjes zijn hierbij een extra hulpmiddel.

Inhalatoren

Op inhalatorgebruik.nl zijn ook instructiefilmpjes te vinden over het juist gebruik van inhalatoren bij astma en COPD. De GIP van de verschillende inhalatoren bevat al langer een verwijzing naar deze filmpjes.

  • Ellen Davidse Apotheker
  • Daphne Ensink Apotheker
  • Plonja Gudde Apotheker
  • Channah de Haas Apotheker
  • Mila Tjoa Apotheker

Heeft u een vraag over dit bericht?

Neem contact op
Delen via