Door Health Base op 07 januari 2020
  • GIP

Werking antidepressiva eerder merkbaar

Het Pharmaceutisch Weekblad publiceerde afgelopen november een artikel waaruit blijkt dat de voorlichting over de werkingsinzet van antidepressiva te ongenuanceerd is. Health Base heeft naar aanleiding van dit artikel de uitgiftebegeleiding en GIP van de antidepressiva aangepast.

Op basis van het PW-artikel en een vraag van een apotheker is de informatie in de GIP en de uitgiftebegeleiding van antidepressiva aangepast. Namelijk dat de werking te merken is binnen 2 weken en maximaal is na 4 tot 6 weken.

Eerder effect

In de discussie van het artikel ‘Antidepressiva werken vaak sneller dan gedacht’1 staat dat in de uitleg over antidepressiva met de volgende aspecten rekening moet worden gehouden:

  • een behandeling met een antidepressivum leidt bij één op de drie patiënten tot een goed resultaat;
  • het antidepressivum begint, als het middel aanslaat, direct al te werken, maar het effect is pas na vier tot zes weken optimaal;
  • of het middel aanslaat, is na circa twee weken vast te stellen.

De boodschap dat al binnen 2 weken effect is te verwachten is, is motiverend voor een depressieve patiënt. In de GIP en uitgiftebegeleiding stond voorheen dat de werking na pas 2 tot 4 weken merkbaar is, en maximaal is na 6 weken. 

Toename van klachten in eerste periode

Volgens de auteurs valt ook op dat velen ervan uitgaan dat een verergering van depressieve gevoelens hoort tot het gebruikelijke patroon bij de start van een antidepressivum . Terwijl de getoonde curve in het artikel aantoont dat de depressiescore vanaf de eerste dag juist daalt. Daarom heeft Health Base de informatie hierover aangepast. De GIP beschrijft nu welke klachten in het begin kunnen verergeren, zoals onrust en angst.

Herziening antidepressiva

In 2020 zal de complete GIP en uitgiftebegeleiding van de antidepressiva worden herzien. Dan zal Health Base uitgebreider naar deze aspecten kijken, in combinatie met andere bronnen, de informatie hierover in de richtlijnen en de dagelijkse praktijk van de huisarts en apotheek. Waar nodig wordt de informatie verder verfijnd en aangevuld. 

1. Antidepressiva werken vaak sneller dan gedacht - Voorlichting over werkingsinzet antidepressivum te ongenuanceerd | PW45 - 08-11-2019 | door G. van den Brink, P.H.B. Seerden en C.F. Ebbelaar

  • Ellen Davidse Apotheker
  • Daphne Ensink Apotheker
  • Plonja Gudde Apotheker
  • Channah de Haas Apotheker
  • Mila Tjoa Apotheker
  • Marieke Vegter Apotheker

Heeft u een vraag over dit bericht?

Neem contact op
Delen via