Door Health Base op 11 januari 2021
  • Medicatiebewaking
  • Pharmacom

Waarom zie ik sinds 1 januari vaker het ACI signaal diabetes mellitus?

Vanaf 1 januari geven middelen die voorheen het afgeleide contra-indicatie (ACI) signaal 9 gaven (diabetes zonder insulinegebruik), nu ACI 6 (diabetes mellitus). Dit geldt bijvoorbeeld voor de orale antidiabetica. Deze inhoudelijke aanpassing is een voorbereiding op de conversie van CI 9 naar CI 6. De conversie vindt medio 2021 plaats in de patiëntendossiers door PharmaPartners. Tot die tijd verschijnen deze extra ACI-signalen bij patiënten bij wie CI 6 nog niet is vastgelegd, omdat de feitelijk conversie van vastgelegde CI 9-registraties naar CI 6 nog niet afgerond is.

U hoeft op deze signalen zelf geen actie te ondernemen, omdat CI 9 automatisch wordt geconverteerd naar CI 6 medio dit jaar. Mocht u de signalen hinderlijk vinden, dan kunt u CI 6 alvast handmatig koppelen. U hoeft CI 9 dan niet handmatig te verwijderen, dit gebeurt later automatisch.

Achtergrond

Per 1 januari 2021 is de aangepaste contra-indicatie (CI) 6 diabetes mellitus beschikbaar, die de bewaking van de ‘oude’ CI’s diabetes met insulinegebruik (CI 6) en diabetes zonder insulinegebruik (CI 9) vervangt. Hierbij zijn de huidige CI 6 ‘Diabetes met insulinegebruik’ en CI 9 ‘Diabetes zonder insulinegebruik’ samengevoegd tot één CI: CI 6 ‘Diabetes mellitus’.

Vanaf 1 januari 2021 kunt u alleen nog de vernieuwde CI 6 vastleggen. Reeds bestaande CI 9 registraties die al zijn vastgelegd, blijven bewakingssignalen geven tot de conversie medio 2021. Omdat het niet meer mogelijk is om nieuwe CI 9 registraties vast leggen, is ook aan alle middelen (zoals de orale antidiabetica) die ACI 9 hadden nu ACI 6 gekoppeld.

Lees voor meer informatie ook het uitgebreide nieuwsbericht over de conversie van CI 9 naar CI 6.

  • Sander Borgsteede Manager Onderzoek en Wetenschap
  • Suzanne de Klerk apotheker
  • Marleen Olthoff Apotheker
  • Kim Loan van Donselaar Apotheker

Heeft u een vraag over dit bericht? 

Neem contact op
Delen via