Door Health Base op 01 maart 2021
  • Medicatiebewaking
  • Pharmacom
  • Medicom

Bewaking CI Hypertensie herzien

De bewaking bij contra-indicatie (CI) hypertensie is in samenwerking met de KNMP herzien. De gewijzigde bewaking is verwerkt in Pharmacom, Medicom en op CM-online.

Klinische relevantie

In het vooraf opgestelde kader is vastgesteld wanneer er sprake is van een klinisch relevante contra-indicatie. In het algemeen is een bloeddrukstijging van meer dan 10 mmHg systolische bloeddruk aangehouden als klinisch relevant. In risicogroepen (bijvoorbeeld patiënten met comorbiditeiten als diabetes mellitus of nierziekten) kon dit een kleinere stijging zijn (>5 mmHg systolische bloeddruk). Daarnaast is vastgesteld dat middelen waarbij in het kader van protocollaire zorg al controles op de bloeddruk plaatsvinden, er geen bewaking nodig is via de contra-indicatie.

Bewaking

Tijdens de herziening is voor onder andere de corticosteroïden geconcludeerd dat bewaking nog steeds nodig is, voornamelijk bij langdurig gebruik (>2 weken) van hoge doseringen (>7,5mg prednisonequivalent). Extra bloeddrukcontroles worden in dat geval aanbevolen. Ook het middel danazol wordt nog steeds bewaakt in contra-indicatie hypertensie, in verband met de forse stijgingen in bloeddruk die zijn gezien.

Verschillende geneesmiddelgroepen worden niet meer bewaakt. Redenen voor het staken van bewaking waren bijvoorbeeld: de mate van bloeddrukstijging in de gevonden studies was niet klinisch relevant, omdat er sprake was van geprotocolleerde zorg of omdat het om voorbijgaande stijging van de bloeddruk ging bij een middel dat kortdurend wordt gebruikt. De middelen die niet meer bewaakt worden zijn amfetaminen, antidepressiva, bloedgroeifactoren, ergotamine, androgenen en anabole steroïden. 

In de aanvullende tekst op CM-online is meer informatie per geneesmiddelgroep terug te lezen.

Overige geneesmiddelgroepen

Er is nog een aantal geneesmiddelgroepen dat beoordeeld gaat worden op klinische relevantie voor CI hypertensie. Deze herziening vindt later in 2021 plaats.

  • Sander Borgsteede Manager Onderzoek en Wetenschap
  • Suzanne de Klerk apotheker
  • Marleen Olthoff Apotheker
  • Kim Loan van Donselaar Apotheker

Heeft u een vraag over dit bericht? 

Neem contact op
Delen via