Door Health Base op 29 maart 2021

Waarschuwing voor grapefruit en niet voor andere citrusvruchten

“Waarom wordt alleen voor grapefruit(sap) gewaarschuwd en niet voor andere citrusvruchten, zoals bijvoorbeeld mineola’s?”

Er zijn te weinig gegevens die laten zien dat mineola’s en andere citrusvruchten net als grapefruits voor een klinisch relevante interactie met CYP3A4 zorgen. Daarom wordt hiervoor niet gewaarschuwd op het etiket en in de GIP van CYP3A4-substraten.

Er bestaan vele soorten citrusvruchten, waarvan sommige kruisingen zijn met grapefruit. Zo is bijvoorbeeld de mineola een kruising tussen een grapefruit en mandarijn. Echter alleen van grapefruit(sap) is bekend dat het het cytochroom P450 iso-enzym CYP3A4 remt. Vermoedelijk zijn de in grapefruit aanwezige furanocumarines (o.a. bergamottin-varianten) hiervoor verantwoordelijk. Bijna al het beschikbare onderzoek naar interacties met citrusvruchten is gedaan met grapefruitsap. Hierdoor is het bewijs voor een interactie met citrusvruchten anders dan grapefruit niet toereikend. Bovendien werden in een studie over tangelo’s (kruising tussen een mandarijn en pompelmoes of grapefruit) zeer lage concentraties furanocumarines gevonden. Deze concentratie is waarschijnlijk te laag om een relevante CYP3A4-remming tot gevolg te hebben. [1] 

[1] Widmer, W. (2005), One Tangerine/Grapefruit Hybrid (Tangelo) Contains Trace Amounts of Furanocoumarins at a Level Too Low To Be Associated with Grapefruit/Drug Interactions. Journal of Food Science, 70: c419-c422

  • Sander Borgsteede Manager Onderzoek en Wetenschap
  • Suzanne de Klerk apotheker
  • Marleen Olthoff Apotheker
  • Kim Loan van Donselaar Apotheker

Heeft u een vraag over dit bericht? 

Neem contact op
Delen via