Door Health Base op 29 juni 2021
 • Medicatiebewaking
 • Pharmacom
 • Medicom

Bewaking contra-indicatie Hypertensie volledig herzien

Health Base heeft samen met de KNMP de herziening van contra-indicatie Hypertensie (CI 10) volledig afgerond. De gewijzigde bewaking is per 1 juli verwerkt.

In navolging van een eerder bericht in maart is contra-indicatie Hypertensie (CI 10) nu volledig herzien. Voor onderstaande geneesmiddelen of –groepen bleek de contra-indicatie niet klinisch relevant. Reden voor het beoordelen als niet klinisch relevant kon zijn: te geringe of voorbijgaande bloeddrukstijging- of daling, alleen sprake van toepassing binnen geprotocolleerde zorg of omdat het middel enkel kortdurend wordt toegepast.

Verwijderde groepen uit de bewaking

 • Immunomodulantia (bij indicatie transplantatie, andere indicaties vooralsnog wel bewaakt);
 • Fenylefrine en midodrine;
 • Mirabegron;
 • mTOR-remmers;
 • VEGF-antagonisten.

Andere geneesmiddelgroepen werden reeds niet bewaakt binnen deze contra-indicatie. Dit bleek tijdens de herziening nog steeds actueel. Het gaat hierbij om de volgende middelen: antitrombotica, binimetinib, brigatinib, leflunomide, teriflunomide en TNF-alfa-remmers.

 • Sander Borgsteede Manager Onderzoek en Wetenschap
 • Suzanne de Klerk apotheker
 • Marleen Olthoff Apotheker
 • Kim Loan van Donselaar Apotheker

Heeft u een vraag over dit bericht? 

Neem contact op
Delen via