Door Health Base op 29 juni 2021
 • Medicatiebewaking
 • Medicom

Jaarlijkse grote update medicatiebewaking

De medicatiebewaking van Health Base is weer volledig geüpdatet. Ook CM online is bijgewerkt naar de laatste inzichten en daarmee geactualiseerd. Hieronder alle wijzigingen op een rij. 

Algemene wijziging

 • Fluconazol is beoordeeld als sterke tot zeer sterke CYP2C19-remmer en is opgenomen in het overzicht van CYP-remmers en -inductoren.

Nieuwe interacties (IA)

 • IA 818: baricitinib – probenecide
 • IA 819: aminoglycosiden – ataluren
 • IA 820: ataluren – rifampicine
 • IA 821: ciclosporine – ticagrelor
 • IA 822: olaparib – enzyminductoren
 • IA 823 salicylaten / COX-2-remmers – heparines
 • IA 824: NSAID’s - heparines
 • IA 825: digoxine – ivacaftor
 • IA 826: ciclosporine – (hydroxy)chloroquine
 • IA 827: tofacitinib – CYP3A4-remmers

Wijzigingen in interacties (IA)

 • IA 29: lidocaïne en mexiletine worden niet langer bewaakt in de interactie met klasse 3 anti-aritmica.
 • IA 81: anticonceptiva, levofloxacine en norfloxacine worden niet langer bewaakt in de interactie met ciclosporine.
 • IA 107: midazolam preparaten die enkel voor eenmalig gebruik bestemd zijn worden niet langer bewaakt in de interactie met claritromycine en erytromycine.
 • IA 108: midazolam preparaten die enkel voor eenmalig gebruik bestemd zijn worden niet langer bewaakt in de interactie met azoolantimycotica.
 • IA 109: midazolam preparaten die enkel voor eenmalig gebruik bestemd zijn worden niet langer bewaakt in de interactie met verapamil en diltiazem.
 • IA 148: anticoneptiva en theofylline worden niet langer bewaakt in de interactie met tacrolimus. Miconazol orale gel en nicardipine zijn toegevoegd aan de interactie met tacrolimus.
 • IA 380: ciprofloxacine is toegevoegd aan de interactie met PDE-5-remmers.
 • IA 268: calcium als complexvormer is toegevoegd aan de interactie met doxycycline.
 • IA 270: calcium als complexvormer is toegevoegd aan de interactie met lymecycline en minocycline.
 • IA 291: tofacitinib wordt niet langer bewaakt in deze interactie, zie nieuwe interactie IA 827.
 • IA 438: vemurafenib is toegevoegd aan de interactie met digoxine.
 • IA 506: tolvaptan is toegevoegd aan de interactie met saquinavir.
 • IA 512: 516, 517, 526, 529 en 530: brigatinib, entrectinib, larotrectinib en tolvaptan zijn toegevoegd aan de interacties met nevirapine, efavirenz, lopinavir/ritonavir, etravirine, elvitegravir/cobicistat en cobicistat.
 • IA 514: riociguat is toegevoegd aan de interactie met abacavir.
 • IA 519: tolvaptan is toegevoegd aan de interactie met atazanavir.
 • IA 521: tolvaptan is toegevoegd aan de interactie met tipranavir.

Vervallen interacties (IA)

 • IA 46: de interactie tussen cimetidine en VKA’s is vervallen, omdat cimetidine niet meer is opgenomen in de Standaard Afhandeling VKA-interactie van de Federatie van Nederlandse Trombosediensten.
 • IA 283: strontium is niet meer in de handel en deze bewaking vervalt daarom.
 • IA 416: telbivudine is niet meer in de handel en deze bewaking vervalt daarom.
 • IA 504: stavudine is niet meer in de handel en deze bewaking vervalt daarom.
 • IA 605: daclatasvir is niet meer in de handel en deze bewaking vervalt daarom.

Nieuwe contra-indicaties (CI)

 • CI 584: ABCG2 141 QK (heterozygote dragers); allopurinol is het enige geneesmiddel dat vooralsnog binnen deze CI bewaakt wordt.
 • CI 585: ABCG2 141 KK (homozygote dragers); allopurinol is het enige geneesmiddel dat vooralsnog binnen deze CI bewaakt wordt.

Zie ook het nieuwsbericht over deze nieuwe CI.

Wijzigingen in contra-indicaties (CI)

 • CI 2 epilepsie is verwijderd van (darb)epoëtine.
 • CI 6 diabetes is verwijderd van cyclofosfamide, bortezomib en mTOR-remmers.
 • CI 10 hypertensie is verwijderd van fenylefrine, midodrine, mirabegron, mTOR-remmers en VEGF-antagonisten. Lees meer in het nieuwsbericht over de CI Hypertensie.
 • CI 11 ischemische hartziekte is verwijderd van claritromycine.
 • CI 13 lang-QT-interval-syndroom is toegevoegd aan linezolide en bicalutamide.
 • CI 16 ulcus pepticum: adviezen zijn in lijn gebracht n.a.v. herziening NHG-standaard Maagklachten en NHG-behandelrichtlijn Preventie van maagcomplicaties door geneesmiddelgebruik.
 • CI 33 nierfunctiestoornissen: er zijn nieuwe adviezen toegevoegd.
 • CI 43 porfyrie: er zijn nieuwe adviezen toegevoegd.
 • CI 77 slokdarmstenose is toegevoegd aan dabigatran.
 • CI 96-99 zwangerschap en borstvoeding: adviezen zijn geüpdatet naar geüpdatete informatie van Moeders van Morgen (voormalig TIS).
 • CI 100 sportbeoefening: vilanterol is nu beperkt toegestaan op basis van dosering.
 • CI 101 verkeersdeelname: er zijn specifieke adviezen beschikbaar voor safinamide.
 • CI 106-107 dialyse: adviezen zijn geüpdatet.
 • CI 116 Morbide obesitas: er zijn specifieke adviezen beschikbaar voor alfentanil, hydromorfon en methadon.

Wijziging in Pseudo-dubbelmedicaties (PD)

 • PD 495: kortwerkende insulines: mixinsulines zijn verwijderd.
 • PD 496: langwerkende insulines: de PD-naam is aangepast naar (Middel)langwerkende insulines. De samenstelling van PD 496 is niet gewijzigd.

Commentaren Medicatiebewaking online (CMO)

CM online is bijgewerkt naar de laatste inzichten zoals hiervoor benoemd en daarmee ook volledig geactualiseerd. 

Patiënteninformatie

Alle wijzigingen in de interacties en contra-indicaties zijn ook verwerkt in de GIP en bijbehorende persoonlijke bewakingstekstblokken.
 

 • Sander Borgsteede Manager Onderzoek en Wetenschap
 • Suzanne de Klerk apotheker
 • Marleen Olthoff Apotheker
 • Kim Loan van Donselaar Apotheker

Heeft u een vraag over dit bericht? 

Neem contact op
Delen via