Door Health Base op 22 juli 2021
  • Pharmacom

Herziening GIP en Uitgiftebegeleiding Astma en COPD

Met ingang van 1 augustus zijn de GIP en uitgiftebegeleiding voor astma en COPD medicijnen volledig herzien.

In de rubriek ‘Het gebruik’ van de GIP staat de uitgebreide ‘technische’ inhalatie-instructie niet meer vermeld. Daarvoor wordt nu verwezen naar de website www.inhalatorgebruik.nl van de Long Alliantie Nederland (LAN). Op deze website staat voor elke inhalator een specifieke gebruiksaanwijzing met afbeeldingen. Ook zijn er filmpjes te vinden voor mensen die voorkeur geven aan visuele informatie.

GIP versus instructies LAN

Al langer bestond de vraag of het nog wel nodig was om de lange tekstuele instructie zonder afbeeldingen zo uitgebreid in de GIP op te nemen. En of er verwezen kon worden naar de website van de LAN.

Kleine inhoudelijke of tekstuele discrepanties in de GIP t.o.v. de inhalatie-instructie van de LAN gaven regelmatig aanleiding tot vragen van gebruikers. Het vergrootte ook de kans op fouten in het gebruik. In de GIP werd al verwezen naar inhalatorgebruik.nl. Door nu volledig te verwijzen naar inhalatorgebruik.nl komt er voor de patiënt meer eenduidigheid in de uitleg hoe de inhalator gebruikt moet worden. In de praktijk wordt de informatie van de LAN al heel vaak meegegeven – naast de GIP.

Belangrijke aandachtspunten GIP

Door het weglaten van de ‘technische’ inhalatie-instructie komen belangrijke aandachtspunten in de GIP nu ook beter naar voren. Bijvoorbeeld het bespreken en liefst ook herhalen van een inhalatie-instructie, het mond spoelen na inhalatie om bijwerkingen te voorkomen en om bij een dosis-aerosol altijd een voorzetkamer te gebruiken.

RCPI: denk aan digitale vaardigheid

In overleg met de RCPI is gekeken welke informatie belangrijk, goed onderbouwd en van toegevoegde waarde is voor de patiënt. Zo werden daarbij ook de onlangs volledig herziene NHG-standaarden voor Astma en COPD meegenomen.

Een aandachtspunt van de RCPI was wel dat mogelijk niet alle patiënten die een GIP meekrijgen voldoende digitaal vaardig zijn om ook zelfstandig hun weg naar inhalatorgebruik.nl te vinden. Het is daarom wenselijk om na te gaan óf de patiënt voldoende informatie heeft om goed te kunnen inhaleren. Dit is als een extra aandachtregel aan de eerste uitgiftebegeleiding toegevoegd.

  • Ellen Davidse Apotheker
  • Daphne Ensink Apotheker
  • Plonja Gudde Apotheker
  • Channah de Haas Apotheker
  • Gerrianne Mensink Apotheker
  • Mila Tjoa Apotheker

Heeft u een vraag over dit bericht?

Neem contact op
Delen via