Door Health Base op 01 juli 2021
  • Zorgprotocollen
  • Medicom

Voor ingevulde waarden in Slimme protocollen verbeterd

De protocollenmodule in Medicom ondersteunt de gebruiker bij het op een gestructureerde wijze voeren van een consult en de verslaglegging daarvan. Met de Slimme protocollen worden bepaalde waarden automatisch ingevuld. Per 1 juli is er een update doorgevoerd op de gebruikte waarden uit het dossier.

In de Basis module van de protocollen worden de relevante gegevens uit eerder ingevulde protocollen en het diagnostisch dossier verzameld. In de Slimme module (aanvullend op de Basis module) worden daarnaast ook andere relevante dossiergegevens verzameld zoals ICPC’s , medicatie en intoleranties. Relevante bekende waarden worden alvast op de juiste plek van het protocol ingevuld. Dit voorkomt tijdrovend, dubbel werk. Het aantal klikken en aanvinken van antwoorden verminderd hiermee beduidend. In de Basis module worden de waarden niet voor ingevuld, maar kunnen de waarden in het protocol gebruikt worden door op de knop rechts naast de vraag te klikken.

Voor ingevulde waarde

Waarden die bekend zijn in Medicom en worden weergegeven in de Slimme protocollen staan nu overzichtelijk in beeld. Voorheen was het onduidelijk of een voor ingevulde waarde opnieuw werd opgeslagen, bij het opslaan van het protocol.

Weergave antwoorden
Voor ingevulde waarden vanuit het diagnostisch dossier worden per 1 juli weergegeven als “alleen lezen”. Aan de rechterkant staat in een grijze knop de informatie over deze waarde (o.a. de datum waarop het is opgeslagen in het diagnostisch dossier).

In deze “alleen lezen” optie wordt bij de tabel en Ja/Nee vragen alleen het ingevulde antwoord getoond en geen andere tabelopties. Ook datumvelden en tekstvelden worden op dezelfde manier getoond. Bij numerieke waarden is er een grijs kader rond de antwoorden te zien. Numerieke waarden die zonder het grijze kader getoond worden, zijn de uitkomsten uit formules (die worden opgeslagen).

In de bovenste afbeelding kunt u zien hoe de antwoorden eruitzien wanneer deze worden opgeslagen op het moment dat u het protocol opslaat. In de onderste afbeelding staat hoe antwoorden worden weergegeven bij “alleen lezen” en niet opnieuw worden opgeslagen. 

Vinkje
Is het wenselijk dat het antwoord opnieuw wordt opgeslagen in het diagnostisch dossier, dan kan het vinkje worden aan geklikt. Op dat moment verandert de weergave van het antwoord. Dit antwoord wordt bij het opslaan van het protocol opnieuw opgeslagen in het diagnostisch dossier.

Voor InEen indicatoren en vragen die op basis van andere dossier gegevens (ICPC-code, medicatie etc.) worden ingevuld is er in de Slimme module een mechanisme aanwezig die ervoor zorgt dat deze waarden regelmatig automatisch in het diagnostisch dossier worden opgeslagen. Zie hiervoor het aparte nieuwsbericht. 

Antidateren van het antwoord
Is de datum van de waargenomen waarde op een ander moment dan dat het protocol wordt opgeslagen, dan kan de juiste datum worden ingevuld nadat het vinkje is aangeklikt en het kalendertje voor het kruisje.

Kruisje
Het kruisje kan gebruikt worden om het antwoord leeg te maken. Vervolgens kan het antwoord worden ingevuld of kan er alsnog gekozen worden om het antwoord uit het dossier te gebruiken door op de knop rechts te klikken.

  • Han Beekwilder Huisarts
  • Loes zûm Grotenhof Farmakundige

Heeft u een vraag over dit bericht?

Neem contact op
Delen via